Webex pomoćnik je dostupan na sastancima i webinarima. Za 41,7 ili noviju lokaciju dostupan je i u Webex aplikaciji.


Webex pomoćnik nije podržan za vebinare u prikazu veb-prezentacije, Webex za vladu ili za sastanke započete ili pridružene iz prostora u Webex aplikaciji.

Webex Pomoćnik zahteva Cisco Webex video platformu verzije 2.0 sa omogućenim spajanjem sastanaka iz video sistema. Da biste saznali koju verziju koristite, pogledajte članak Pronalaženje broja verzije Webex sastanaka.

Više informacija potražite u sledećim člancima:

Uključivanje ili isključivanje Webex pomoćnika tokom sastanka ili vebinara

Prikazivanje ili skrivanje panela natpisa & istaknutih stavki tokom Webex sastanka ili vebinara

Preuzmite transkript posle sastanka tako što ćete snimiti sastanak ili vebinar

Kreiranje ili brisanje istaknutih stavki tokom sastanka ili vebinara

Korišćenje glasovnih komandi i ključnih reči Webex pomoćnika tokom sastanka ili vebinara

Promena formata natpisa u sastanku ili vebinaru

Korišćenje Webex pomoćnika na sastanku, vebinaru ili na uređaju