Pro používání této funkce musí váš správce systému povolit vytáčení URI.

Můžete zadat :callme a odeslat jej z okna konverzace svým přátelům nebo spolupracovníkům. Zobrazí se jim ikona telefonu a stačí na ni klepnout, aby vám zavolali.

Pokud používáte aplikaci Cisco Jabber pro systém Windows, můžete zadat :telephone nebo :callme, chcete-li poslat ikony hovorů.