Administratoren må aktivere URI-oppringing for at du skal kunne bruke denne funksjonen.

Du kan skrive : callme og sende den fra chatte vinduet til vennene dine eller kollegaene dine. De vil motta telefon ikonet , og de trenger bare å klikke på det for å ringe deg.

Hvis du bruker Cisco Jabber for Windows, kan du enten skrive : telefon eller : callme for å sende anrops ikoner.