Administratören måste aktivera URI-uppringning för att du ska kunna använda den här funktionen.

Du kan skriva :callme och skicka det från chattfönstret till vänner och medarbetare. De får telefonikonen och behöver bara klicka på den för att ringa dig.

Om du använder Cisco Jabber för Windows kan du skriva :telephone eller :callme för att skicka samtalsikoner.