מנהל המערכת שלך חייב להפעיל חיוג URI כדי שתוכל להשתמש בתכונה זו.

ניתן להקליד :callme ולשלוח אותו מחלון הצ'אט שלך לחברים או לעמיתים לעבודה. הם יקבלו את סמל הטלפון , והם רק צריכים ללחוץ עליו כדי להתקשר אליך.

אם אתה משתמש ב- Cisco Jabber עבור Windows, באפשרותך להקליד :telephone או :callme כדי לשלוח סמלי שיחה.