Pokud se přihlásíte k odběru služby Webex od poskytovatele služeb, byl barevný motiv navržen vaším poskytovatelem. Všechny dotazy směřujte na tým zákaznické podpory poskytovatele.

Můžete si vybrat jiný barevný motiv a prostředí aplikace Webex přizpůsobit.


 

Pokud správce vaší organizace zakázal vlastní barvy, kartu Vzhled v nastavení neuvidíte.

Když nastavíte nastavení vysokého kontrastu operačního systému, aplikace Webex toto nastavení zvedne a zobrazí vybranou paletu barev s vysokým kontrastem. Výběrem jiného motivu ze seznamu můžete aplikaci snižovat vysoký kontrast.

Pokud aplikaci restartujete nebo ukončíte, pamatuje si poslední vybraný motiv před povolením nastavení vysokého kontrastu operačního systému.

1

Klikněte na svou profilový obrázek a pak vyberte možnost Nastavení > Vzhled .

2

Vyberte motiv aplikace.

3

Vyberte, jak mají hovory a schůzky používat motiv aplikace.

  • zaškrtněte Vždy používat tmavý motiv, chcete-li vždy používat tmavý motiv motivu vybraného pro aplikaci
  • zrušte zaškrtnutí Vždy používat tmavý motiv, chcete-li použít stejný motiv vybraný pro aplikaci
4

Chcete-li použít změny, klikněte na tlačítko Uložit a poté na tlačítko Restartovat aplikaci Webex. Chcete-li změny použít při příštím otevření aplikace, klikněte na tlačítko Později.

Když nastavíte nastavení vysokého kontrastu operačního systému, aplikace Webex toto nastavení zvedne a zobrazí vybranou paletu barev s vysokým kontrastem. Výběrem jiného motivu ze seznamu můžete aplikaci snižovat vysoký kontrast.

Pokud aplikaci restartujete nebo ukončíte, zapamatuje si poslední motiv, který jste vybrali před povolením nastavení vysokého kontrastu operačního systému.

1

Klikněte na svou profilový obrázek a pak vyberte možnost Nastavení > Vzhled .

2

Vyberte motiv aplikace.

3

Vyberte, jak mají hovory a schůzky používat motiv aplikace.

  • zaškrtněte Vždy používat tmavý motiv, chcete-li vždy používat tmavý motiv motivu vybraného pro aplikaci
  • zrušte zaškrtnutí Vždy používat tmavý motiv, chcete-li použít stejný motiv vybraný pro aplikaci
1

Klepněte na svou profilový obrázek a potom klepněte na položku Nastavení > Obecné > Téma .

2

Vyberte motiv ze seznamu.

1

Klikněte na svou profilový obrázek a pak vyberte možnost Nastavení > Vzhled .

2

Vyberte motiv ze seznamu.