Ako se pretplatite na usluge Webex pružaoca usluge, vaša tema boja je osmislio vaš pružalac usluga. Usmerite sva pitanja timu za korisničku podršku svog pružaoca usluga.

Možete izabrati drugu temu boja da biste personalizovali iskustvo Webex aplikacije.


 

Ako je administrator vaše organizacije onemogućio prilagođene boje, nećete videti karticu prikaza u podešavanjima.

Kada podesite postavku visokog kontrasta operativnog sistema, aplikacija Webex preuzima tu postavku i prikazuje paletu boja visokog kontrasta koju ste izabrali. Aplikaciju možete da uklonite iz visokog kontrasta tako što ćete izabrati drugu temu sa liste.

Ako ponovo pokrenete aplikaciju ili je napustite, ona pamti poslednju temu izabranu pre nego što omogućite podešavanje visokog kontrasta za OS.

1

Kliknite na sliku profila, a zatim izaberite stavku > Izgled.

2

Izaberite temu za aplikaciju.

3

Izaberite kako želite da pozivi i sastanci koriste ovu aplikaciju.

  • označite "Uvek koristi tamnu temu" da biste uvek koristili opciju tamne teme izabrane za aplikaciju
  • opozovi izbor u opciji "Uvek koristi tamnu temu" da biste koristili istu temu izabranu za aplikaciju
4

Kliknite na "Sačuvaj", a zatim kliknite na "Ponovo pokreni Webex" da biste primenili promene ili kliknite na dugme "Kasnije" da biste primenili promene sledeći put kada otvorite aplikaciju.

Kada podesite postavku visokog kontrasta operativnog sistema, aplikacija Webex preuzima tu postavku i prikazuje paletu boja visokog kontrasta koju ste izabrali. Aplikaciju možete da uklonite iz visokog kontrasta tako što ćete izabrati drugu temu sa liste.

Ako ponovo pokrenete aplikaciju ili je napustite, ona pamti poslednju temu koja je izabrana pre omogućavanja podešavanja visokog kontrasta za OS.

1

Kliknite na sliku profila, a zatim izaberite stavku > Izgled.

2

Izaberite temu za aplikaciju.

3

Izaberite kako želite da pozivi i sastanci koriste ovu aplikaciju.

  • označite "Uvek koristi tamnu temu" da biste uvek koristili opciju tamne teme izabrane za aplikaciju
  • opozovi izbor u opciji "Uvek koristi tamnu temu" da biste koristili istu temu izabranu za aplikaciju
1

Dodirnite sliku profila, a zatim dodirnite " Podešavanja" > "Opšte > ".

2

Izaberite temu sa liste.

1

Kliknite na sliku profila, a zatim izaberite stavku > Izgled.

2

Izaberite temu sa liste.