Om du prenumererar på Webex från din tjänsteleverantör har ditt färgtema utformats av din leverantör. Ställ alla frågor till din leverantörs kundsupport.

Du kan välja ett annat färgtema för att anpassa din Webex-appupplevelse.


 

Om din organisationsadministratör har inaktiverat anpassade färger kommer du inte att se visningsfliken i dina inställningar.

När du ställer in din OS-inställning för hög kontrast hämtar Webex-appen den inställningen och visar den färgpalett med hög kontrast du har valt. Du kan ta bort appen från hög kontrast genom att välja ett annat tema i listan.

Om du startar om eller lämnar appen kommer den ihåg det sista temat du valde innan du aktiverar inställningen för hög kontrast för operativsystemet.

1

Klicka på din profilbild och välj sedan Inställningar > Utseende .

2

Välj ett tema för appen.

3

Välj hur du vill att samtal och möten ska använda apptemat.

  • markera Använd alltid mörkt tema för att alltid använda alternativet mörkt tema för det tema som har valts för appen
  • avmarkera Använd alltid mörkt tema för att använda samma tema som valts för appen
4

Klicka på Spara och klicka sedan på Starta om Webex för att verkställa ändringar, eller klicka på Senare för att verkställa ändringar nästa gång du öppnar appen.

När du ställer in din OS-inställning för hög kontrast hämtar Webex-appen den inställningen och visar den färgpalett med hög kontrast du har valt. Du kan ta bort appen från hög kontrast genom att välja ett annat tema i listan.

Om du startar om eller lämnar appen kommer den ihåg det senaste temat som du hade valt innan du aktiverar inställningen för hög kontrast för operativsystemet.

1

Klicka på din profilbild och välj sedan Inställningar > Utseende .

2

Välj ett tema för appen.

3

Välj hur du vill att samtal och möten ska använda apptemat.

  • markera Använd alltid mörkt tema för att alltid använda alternativet mörkt tema för det tema som har valts för appen
  • avmarkera Använd alltid mörkt tema för att använda samma tema som valts för appen
1

Tryck på din profilbild och trycker sedan på Inställningar > Allmänt > Tema .

2

Välj ett tema i listan.

1

Klicka på din profilbild och välj sedan Inställningar > Utseende .

2

Välj ett tema i listan.