Hvis du abonnerer på Webex fra tjenesteleverandøren, har fargetemaet ditt blitt utformet av leverandøren. Rett alle spørsmål til leverandørens kundestøtteteam.

Du kan velge et annet fargetema for å tilpasse opplevelsen av Webex-appen.


 

Hvis administrator har deaktivert egendefinerte farger, ser du ikke kategorien Utseende i innstillingene.

Når du angir innstillingen for høy kontrast for OS, henter Webex-appen denne innstillingen og viser fargepaletten med høy kontrast du har valgt. Du kan få appen ut av høy kontrast ved å velge et annet tema fra listen.

Hvis du starter appen på nytt eller avslutter den, husker den det siste temaet du valgte før du aktiverer innstillingen for høy kontrast for OS.

1

Klikk på din profilbilde , og velg deretter Innstillinger > Utseende .

2

Velg et tema for appen.

3

Velg hvordan du vil at app-temaet skal brukes i samtaler og møter.

  • sjekk Bruk alltid mørkt tema , for alltid å bruke det mørke temaet for temaet som er valgt for appen
  • fjern merket Bruk alltid mørkt tema , for å bruke det samme temaet som er valgt for appen
4

Klikk på Lagre og klikk deretter Start Webex på nytt for å bruke endringer, eller klikk på Senere for å bruke endringene neste gang du åpner appen.

Når du angir innstillingen for høy kontrast for OS, henter Webex-appen denne innstillingen og viser fargepaletten med høy kontrast du har valgt. Du kan få appen ut av høy kontrast ved å velge et annet tema fra listen.

Hvis du starter appen på nytt eller avslutter den, husker den det siste temaet du valgte før du aktiverte innstillingen for høy kontrast for OS.

1

Klikk på din profilbilde , og velg deretter Innstillinger > Utseende .

2

Velg et tema for appen.

3

Velg hvordan du vil at app-temaet skal brukes i samtaler og møter.

  • sjekk Bruk alltid mørkt tema , for alltid å bruke det mørke temaet for temaet som er valgt for appen
  • fjern merket Bruk alltid mørkt tema , for å bruke det samme temaet som er valgt for appen
1

Trykk på din profilbilde , og trykk deretter på Innstillinger > Generelt > Tema .

2

Velg et tema fra listen.

1

Klikk på din profilbilde , og velg deretter Innstillinger > Utseende .

2

Velg et tema fra listen.