Asistent Webex je k dispozici ve schůzkách cisco webex.

Počínaje aktualizací 41.6 podporuje webový režim Webex Events (nový) webový režim Asistent webexu pro plány, které podporují až 10 000 uživatelů, a jako doplněk pro plány, které podporují až 1000 uživatelů.

Kromě schůzek Webex a událostí Webex (nové) je asistent Webex s aktualizací 41.7 k dispozici také pro aplikaci Webex. Schůzky zahájené nebo připojené zprostoru nepodporují Pomocníka Webex.

Tato funkce vyžaduje video platformu Cisco Webex verze 2.0 s povoleným připojením ke schůzkám z video systémů. Informace o verzi, kterou používáte, najdete v části Číslo verze aplikace Cisco Webex Meetings.

Pokud je na webu Webex povolen Pomocník Webex, mohou hostitelé schůzek během schůzky pomocníka Webex zapnout nebo vypnout. Chcete-li pomocníka Webex automaticky zapnout při každém zahájení schůzky, zaškrtněte v předvolbách Plánování možnost Pomocník Webex.

Vpravo se objeví panel Zvýraznění titulků

Pokud jsou použita urážlivá slova, hvězdičky nahradí některá písmena v urážlivém slově v titulku.

1

Panel můžete zobrazit nebo skrýt následujícími způsoby:

 • Najeďte myší na Pomocníka Webexu a vyberte Zobrazit titulky a světla, abyste zobrazili panel.
  Zobrazit titulky a hlavní body

  Najeďte myší na Pomocníka Webexu a vyberte Skrýt titulky a světla, abyste panel skryli.

  Skrýt titulky a hlavní body

  Panel můžete ✕ vpanelu Titulky a světla.

 • Přejděte na Další Další možnosti volby > Titulky a Světla, abyste panel ukázali nebo skryli.

  Světla jsou zachycena i v případě, že je panel Titulky a světla skrytý.

2

Když sdílíte obsah, najeďte myší na Asistenta Webexu na plovoucím panelu v horní části obrazovky a vyberte Zobrazit titulky a světla, abyste zobrazili panel.

Plovoucí lišta s titulky a zvýrazněními zobrazení

Vyberte Skrýt titulky a světla, chcete-li panel skrýt.

Plovoucí lišta se skrytím titulků a světel

Světla jsou zachycena i v případě, že je stránka Titulky a světla skrytá.

Pokud jsou použita urážlivá slova, hvězdičky nahradí některá písmena v urážlivém slově v titulku.

1

Na stránku Titulky a zvýraznění můžete přistupovat několika způsoby:

 • Pokud jste hostitel, klepněte po povolení Asistenta Webexu na Pomocníka Webex a potom klepněte na Zobrazit titulky a zvýraznění.

  Zobrazit hlavní body

 • Klepněte na Další možnosti a potom naDalší možnostiTitulky a světla.

  Titulky a hlavní body

2

Klepnutím na Titulky nebo Světla přepínejte mezi kartami.

Karta Titulky

Karta Zvýraznění