Když začne schůzka nebo webinář, mikrofon ve výchozím nastavení optimalizuje zvuk pro řeč. Chcete-li optimalizovat hudbu, zapněte režim Hudba.


 

Hudební režim výchozí kódování Fullband kvalitu zvuku. Při vypnutém přepínači funguje hudební režim až na superširokopásmovou věrnost zvuku.

Administrátoři, kteří vyžadují použití zvuku nižší kvality pro hudební režim, mohou požádat o zakázání přepínání funkcí pro své stránky.

1

U schůzky klikněte na možnost Zobrazit lištu nabídek > Schůzka > Nastavení schůzky.

2

V případě webináře klikněte na položky Zobrazit lištu nabídek > Webinář > Nastavení webináře.

3

V části Audio přejděte na položku Webex smart audio a vyberte možnost Music mode (Režim Hudba).


 

Pokud je zapnuto odstraňování hluku, vypne se, když zapnete hudební režim.

Po zapnutí režimu Hudba se vedle tlačítka Ztlumit zobrazí nota.