Kada sastanak ili webinar započnu, mikrofon prema zadanim postavkama optimizira zvuk za govor. Za optimiziranje glazbe, uključite mod Music.


 

Glazbeni mod podrazumijeva kodiranje Fullband kvalitete zvuka. Kad je ova preklopka onemogućena, glazbeni način rada radi do funkcije Superwideband audio fidelity.

Administratori koji zahtijevaju korištenje zvuka lošije kvalitete za način glazbe mogu zatražiti da se funkcija isključi za njihovu web-lokaciju.

1

Za sastanak kliknite Prikaži traku izbornika > Sastanak > Postavke sastanka.

2

Za webinar kliknite Prikaži traku izbornika > Webinar > Postavke webinara.

3

U odjeljku Audio pomaknite se na Webex Smart audio i odaberite Music mode.


 

Ako je uključeno uklanjanje smetnji, isključuje se kad uključite mod Music.

Nakon uključenja glazbenog moda, pored tipke za isključenje zvuka prikazuje se glazbena nota.