När ett möte eller ett webbsingar börjar optimerar mikrofonen ljudet för tal som standard. Om du vill optimera för musik aktiverar du Musikläge.


 

I musikläget kodar du fullbandsljudkvalitet som standard. Med denna växling inaktiverad fungerar musikläget upp till superomfattande ljudåtergivning.

Administratörer som kräver att läget för lägre ljudkvalitet används för musik kan begära att funktionsväxling inaktiveras på deras webbplats.

1

För ett möte klickar du på Visa menyraden > möte > Inställningar för möte.

2

Om du vill ha ett webbsing?ge klickar du p? Visa menyrad > webbs?> webbs?int?llningar.

3

I avsnittet Ljud bläddrar du till Webex smarta ljud och väljer musikläge.


 

Om Borttagning av ljud är aktiverat inaktiveras funktionen när du aktiverar musikläget.

När du har aktiverat musikläget visas en musik anteckning bredvid knappen Stäng av ljud .