Kada sastanak ili vebinar počne, mikrofon podrazumevano optimizuje zvuk za govor. Za optimizovanje muzike, uključite muzički režim.


 

Muzički režim podrazumevano kodira Fullband audio kvalitet. Kada je ovo isključeno, muzički režim funkcioniše do vernosti zvuka Superširokog opsega.

Administratori koji zahtevaju korišćenje zvuka slabijeg kvaliteta za režim Muzika mogu da zatraže da funkcija bude onemogućena za njihov sajt.

1

Za sastanak kliknite na Prikaži traku menija > Sastanak > Podešavanja sastanka.

2

Za vebinar kliknite na Prikaži traku menija > Vebinar > Podešavanja vebinara.

3

U odeljku Audio, idite na Webex pametni audio i izaberite Muzički režim.


 

Ako je uključeno uklanjanje buke, isključuje se kada uključite muzički režim.

Nakon što uključite režim Muzika, pored dugmeta Utišaj prikazuje se nota muzike.