Når et møte eller webinar begynner, optimaliserer mikrofonen lyden for tale som standard. Hvis du vil optimere for musikk, aktiverer du Musikkmodus.


 

Musikkmodus er standard for koding av fullbåndslydkvalitet. Med denne bryteren deaktivert, fungerer musikkmodus opp til Superwideband-lydkvalitet.

Administratorer som krever bruk av lyd av lavere kvalitet for musikkmodus, kan be om at funksjonsbryteren deaktiveres for nettstedet deres.

1

For et møte klikker du på Vis menylinje > Møte > Møteinnstillinger.

2

For et nettseminar klikker du på Vis menylinje > Nettseminar > Innstillinger for nettseminar.

3

I delen Lyd blar du til Webex smart audio og velger Musikkmodus.


 

Hvis Støyfjerning er slått på, slås den av når du slår på musikkmodus.

Etter at du har slått på Musikkmodus, vises et musikknote ved siden av Kutt av-knappen .