Starta strömning

Som värd kan du nu strömma innehållet i dina möten, webbsingarer ellerhändelser till Facebook. Alla strömmar inkluderar ljud, video och innehåll som delas när mötet, webbsinareller händelsen är aktiv.

Det går inte att dela en whiteboardtavla och dela en fil via Dela fil, inklusive delning av videofiler, under direktströmning.

När du strömmar ett möte, webbsinareller händelse till Facebook fortsätter du att ha full funktionalitet i ditt Webex-möte , webbsinareller händelse. Du kan när som helst starta eller stoppa strömmen.


Strömning med Facebook Live måste aktiveras av webbplatsadministratören.

Microsoft har dragit tillbaka stödet för Internet Explorer. Om din huvudsakliga webbläsare är Internet Explorer kan du uppmanas att installera Microsoft Edge Chromium och Microsoft Edge WebView2 vid direktuppspelning av Webex-möten , webbsinarereller händelser till Facebook Live. Du måste installera Edge Chromium , bestämma vilkenWebView2-app du vill använda, Evergreen rekommenderas och sedan installeraWebView2.

Innan du börjar

Gäller:

 • Alla aktiva Meetings-versioner med planer för Meet, Business och Enterprise

 • Alla Events -versioner (klassiska ) och webbsinarer

Webex-administratörermåste tillåta strömning av Meetings, Webinars och Events (klassisk) till Facebook Live.

Om du vill strömma live till en Facebook-grupp måste gruppadministratören lägga till Meetings-appen till gruppen.

Om du vill strömma direkt till en Facebook-sida följer du instruktionerna för Andra direktuppspelningstjänsterlängst ned i liveflödet från dina Webex-möten, webbsinarereller händelser. Ange strömlänken och strömnyckeln från Facebook.

1

Logga in på din Webex-webbplats och starta ditt möte, ditt webbsinareller din händelse.

2

Gå till Fler alternativ ochFler alternativ välj Starta direktströmning.

Direktströmning är inte tillgängligt under ett övningssession i ett webbsinar eller en händelse.

3

(Valfritt) Klicka på Ändra layout för direktuppspelning om du vill ställa in videolayouten för din ström.

Mer information om hur du väljer layouten för direktuppspelad video finns i Direktsänd direktuppspelning av dina Webex-möten, webbsingarereller händelser.

4

Välj Facebook Live.

5

Ange uppgifterna för ditt Facebook-konto och välj Logga in.

Uppgifterna för ditt Facebook-konto sparas på den webbplats som du använder för mötet, webbsinareller händelsen.

6

(Valfritt) Välj Granska info som du tillhandahåller för att se vilka Facebook-uppgifter som delas med Webex. Välj Fortsätt.

7

Bestäm vem som ska kunna se din ström. Välj från följande alternativ:

 • Offentlig – tillåt vem som helst på Facebook att visa strömmen.

 • Vänner – tillåt endast dina Facebook-vänner att visa strömmen.

 • Endast jag – tillåt endast dig själv att visa strömmen. Du kan använda den här inställningen om du vill testa din ström.

 • Anpassad – tillåt vissa Facebook-vänner eller personer på listor att visa strömmen. Du kan också ange Facebook-vänner eller listor med personer som inte ska få visa strömmen.

8

(Valfritt) Välj Välj vad du tillåter och ör att välja vilken information och vilka funktioner i Webex-appen som det ska gå att komma åt från ditt Facebook-konto. Välj OK.

9

Konfigurera dina inställningar på sidan för att strömma Webex-möten till Facebook Live och välj Starta strömning.

10

Öppna menyn Fler alternativ och välj Stoppa strömning för att avsluta strömmen.

Innan du börjar

Gäller:

 • Alla aktiva Meetings-versioner för Android och iOS med Planer för Webex-start, Plus, Företag och Företag.

 • Direktströmning för Android och iOS har för närvarande endast stöd för Meetings.

1

Logga in på din Webex-webbplats och starta ditt möte.

2

Gå till FlerFler alternativ alternativ och gör något av följande beroende på din telefons operativsystem:

 • Om du använder en iPhone knackar du på Starta direktströmning.
 • Om du använder en Android-telefon trycker du på Avancerad > starta direktströmning.
3

Tryck på Facebook Live.

4

Ange uppgifterna för ditt Facebook-konto och knacka på Logga in.

Uppgifterna för ditt Facebook-konto sparas på den webbplats som du använder för mötet.

5

(Valfritt) Knacka på Granska info som du tillhandahåller för att se vilka Facebook-uppgifter som delas med Webex. Tryck på Fortsätt.

6

Bestäm vem som ska kunna se din ström. Välj från följande alternativ:

 • Offentlig – tillåt vem som helst på Facebook att visa strömmen.

 • Vänner – tillåt endast dina Facebook-vänner att visa strömmen.

 • Endast jag – tillåt endast dig själv att visa strömmen. Du kan använda den här inställningen om du vill testa din ström.

 • Anpassad – tillåt vissa Facebook-vänner eller personer på listor att visa strömmen. Du kan också ange Facebook-vänner eller listor med personer som inte ska få visa strömmen.

7

(Valfritt) Knacka på Välj vad du tillåter och ör att välja vilken information och vilka funktioner i Webex-appen som det ska gå att komma åt från ditt Facebook-konto. Tryck på OK.

8

Konfigurera dina inställningar på sidan för att strömma Webex-möten till Facebook Live och välj Starta strömning.

9

När du vill avsluta liveströmmen går du tillbaka till mötet, knackar på Fler alternativFler alternativ och gör något av följande:

 • Om du använder en iPhone knackar du på Avbryt strömning
 • Om du använder en Android-telefon trycker du på Advanced >Stoppa strömning.

Varje möte, webbsinareller händelse som strömmas till Facebook kan visas live eller som en inspelning. När strömmen avslutas blir den automatiskt tillgänglig som en inspelning på din Facebook-tidslinje.

Beroende på dina Facebook-inställningar kan tittarna ge respons på din ström genom att använda knapparna Reagera och Kommentar. Tittarna kan också visa mötet för andra Facebook-användare med hjälp av knappen Dela.

Kända begränsningar:

 • Webbplatsadministratören måste aktivera strömningsfunktionerna för varje värd.

 • FedRAMP-auktoriserade Webex-webbplatser måste uppgradera till Webex för myndigheter för att kunna använda strömningsfunktioner.