let_participant_into_room_graphic

Informace o úpravě nastavení osobní místnosti naleznete v tématu Nastavení předvoleb osobní místnosti pro schůzky Webex

1

Oznámení se zobrazí, když lidé čekají na připojení ke schůzce. Chcete-li zjistit, kdo čeká na připojení, klikněte na oznámení.

Oznámení se zobrazí v ovládacích prvcích schůzky , pokud je panel Účastníci zavřený.

Pokud je ve vstupní hale více účastníků, kliknutím na Zobrazit zobrazte úplný seznam účastníků.

Oznámení se zobrazí na panelu Účastníci , pokud je panel otevřený.

2

Zkontrolujte seznam účastníků, kteří čekají na připojení, a na základě skupiny účastníků a názvu domény zvolte, koho chcete přijmout nebo odebrat:

Interní– Ověřený účastník v rámci stejnéhoWebexorganizace jako hostitel schůzky.

Externí– ověřený účastník mimo hostitele schůzkyWebexorganizace.

Neověřeno– Neověřený účastník.


 

Název domény se zobrazí pro ověřené účastníky a označí se jako interní a externí účastníci.

3

Chcete-li přijmout jednoho nebo více účastníků, proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li přijmout jednotlivé účastníky, zaškrtněte políčko vedle jejich jména a klikněte na Vpustit .

  • Chcete-li přijmout všechny členy určité skupiny, zaškrtněte políčko požadované skupiny a klikněte na tlačítko Vpustit.

  • Chcete-li přijmout všechny, kteří čekají, zaškrtněte políčko Vybrat vše a klikněte na Vpustit.


 

Chcete-li účastníka přesunout zpět do lobby, klikněte pravým tlačítkem na jeho jméno a vyberte přesunout do lobby. Další informace naleznete v tématu Přesunutí účastníků do a z předsálí ve službě Webex Meetings.

4

Chcete-li odebrat jednoho nebo více účastníků, proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li odebrat jednotlivé účastníky, zaškrtněte políčko vedle jejich jmen a klikněte na tlačítko Odebrat.

  • Chcete-li odebrat všechny členy určité skupiny, zaškrtněte políčko požadované skupiny a klikněte na tlačítko Odebrat.

  • Pokud chcete odebrat všechny čekající, zaškrtněte políčko Vybrat vše a klikněte na Odebrat.

1

Když lidé čekají na připojení ke schůzce, zobrazí se vám oznámení. Chcete-li zjistit, kdo čeká na připojení, klikněte na oznámení.

Oznámení se zobrazí v ovládacích prvcích schůzky , pokud je panel Účastníci zavřený.

Oznámení se zobrazí na panelu Účastníci , pokud je panel otevřený.

2

Projděte si seznam lidí a uživatelů videozařízení, kteří čekají na připojení, a vyberte, koho přijmou:

  • Pokud chcete přijmout jednotlivé uživatele nebo uživatele videozařízení, zaškrtněte políčko vedle jejich jmen a vyberte Přijmout.

  • Chcete-li přijmout každého, kdo čeká, zaškrtněte políčko Přihlášeni a vyberte Přijmout .


 

Pokud se oznámení zavřelo, vyberte na panelu Účastníci možnost Zjistit, kdo čeká na připojení .