let_participant_into_room_graphic

Aby uzyskać informacje na temat dostosowywania ustawień pokoju osobistego, zobacz Ustawianie preferencji osobistego pokoju spotkań Webex

1

Możesz zobaczyć powiadomienie, gdy inne osoby czekają na dołączenie do spotkania. Aby zobaczyć, kto czeka na dołączenie, kliknij powiadomienie.

Powiadomienie pojawi się w kontrolkach spotkania, jeśli panel Uczestnicy jest zamknięty.

Jeśli w poczekalni jest wielu uczestników, kliknij przycisk Wyświetl , aby wyświetlić pełną listę uczestników.

Powiadomienie pojawi się w panelu Uczestnicy , jeśli panel jest otwarty.

2

Przejrzyj listę uczestników oczekujących na dołączenie i wybierz, kogo chcesz przyjąć lub usunąć na podstawie grupy i nazwy domeny uczestnika:

Wewnętrzny— uwierzytelniony uczestnik w tym samym obszarzeWebexorganizacja jako gospodarz spotkania.

Zewnętrzny— uwierzytelniony uczestnik spoza grupy prowadzącej spotkanie.Webexorganizacja.

Niezweryfikowany— nieuwierzytelniony uczestnik.


 

Nazwa domeny jest wyświetlana dla uwierzytelnionych uczestników i oznaczona jako uczestnicy wewnętrzni i zewnętrzni .

3

Aby dopuścić jednego lub wielu uczestników, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dopuścić poszczególnych uczestników, zaznacz pole wyboru obok ich imion i nazwisk i kliknij przycisk Wpuść.

  • Aby dopuścić wszystkich członków określonej grupy, zaznacz pole wyboru tej grupy i kliknij przycisk Wpuść.

  • Aby dopuścić wszystkich oczekujących, zaznacz pole wyboru Zaznacz wszystko i kliknij przycisk Wpuść.


 

Aby przenieść uczestnika z powrotem do poczekalni, kliknij prawym przyciskiem myszy jego nazwę i wybierz polecenie Przenieś do poczekalni. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przenoszenie uczestników do i z poczekalni w sekcji SpotkaniaWebex.

4

Aby usunąć jednego lub wielu uczestników, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby usunąć poszczególnych uczestników, zaznacz pole wyboru obok ich imion i nazwisk i kliknij przycisk Usuń.

  • Aby usunąć wszystkie osoby z określonej grupy, zaznacz pole wyboru tej grupy i kliknij przycisk Usuń.

  • Aby usunąć wszystkich oczekujących, zaznacz pole wyboru Zaznacz wszystko i kliknij przycisk Usuń.

1

Zobaczysz powiadomienie, gdy inne osoby będą czekać na dołączenie do spotkania. Aby zobaczyć, kto czeka na dołączenie, kliknij powiadomienie.

Powiadomienie pojawi się w kontrolkach spotkania, jeśli panel Uczestnicy jest zamknięty.

Powiadomienie pojawi się w panelu Uczestnicy , jeśli panel jest otwarty.

2

Przejrzyj listę osób i użytkowników urządzeń wideo oczekujących na dołączenie i wybierz, kto chce je przyjąć:

  • Aby dopuścić poszczególne osoby lub użytkowników urządzeń wideo, zaznacz pole wyboru obok ich imion i nazwisk, a następnie wybierz pozycję Dozwól.

  • Aby dopuścić wszystkich oczekujących, zaznacz pole wyboru Zalogowany i wybierz pozycję Dozwól.


 

Jeśli powiadomienie zostało zamknięte, wybierz opcję Zobacz, kto czeka na dołączenie w panelu Uczestnicy .