let_participant_into_room_graphic

Mer information om hur du justerar inställningarna för personliga rum finns i Konfigurera Webex Meetings inställningar för personliga rum.

1

Du kan se en avisering när personer väntar på att delta i mötet. Klicka på meddelandet för att se vem som väntar på att delta.

Meddelandet visas i möteskontrollerna om panelen Mötesdeltagare är stängd.

Om det finns flera deltagare i din lobby klickar du på Visa för att se hela listan över mötesdeltagare.

Meddelandet visas i panelen Mötesdeltagare om panelen är öppen.

2

Granska listan över deltagare som väntar på att delta och välj vilka som ska släppas in eller tas bort beroende på mötesdeltagarens grupp- och domännamn:

Intern– autentiserad mötesdeltagare inom sammaWebexorganisation som mötesvärd.

Extern– Autentiserad mötesdeltagare utanför mötesvärdensWebexOrganisation.

Overifierad– En icke-obehörig mötesdeltagare.


 

Domännamnet visas för autentiserade mötesdeltagare och markeras som antingen Interna och externa mötesdeltagare.

3

Om du vill släppa in en eller flera deltagare gör du något av följande:

  • Om du vill släppa in enskilda deltagare markerar du kryssrutan bredvid deras namn och klickar på Släpp in.

  • Om du vill släppa in alla i en specifik grupp markerar du kryssrutan för den önskade gruppen och klickar på Släpp in.

  • Om du vill släppa in alla som väntar markerar du kryssrutan Markera alla och klickar på Släpp in.


 

För att flytta en deltagare tillbaka till lobbyn högerklickar du på dess namn och väljer Flytta till lobby. För mer information, se Flytta deltagare till och från lobbyn i Webex Meetings.

4

Gör något av följande för att ta bort en eller flera mötesdeltagare:

  • För att ta bort enskilda deltagare markerar du kryssrutan bredvid deras namn och klickar på Ta bort.

  • Om du vill ta bort alla i en specifik grupp markerar du kryssrutan för den önskade gruppen och klickar på Ta bort.

  • Om du vill ta bort alla som väntar markerar du kryssrutan Markera alla och klickar på Ta bort.

1

Du ser en avisering när personer väntar på att delta i mötet. Klicka på meddelandet för att se vem som väntar på att delta.

Meddelandet visas i möteskontrollerna om panelen Mötesdeltagare är stängd.

Meddelandet visas i panelen Mötesdeltagare om panelen är öppen.

2

Granska listan över personer och videoenhetsanvändare som väntar på att delta, och välj vilka som ska släppas in:

  • Om du vill släppa in enskilda personer eller videoenhetsanvändare markerar du kryssrutan bredvid deras namn och väljer Släpp in.

  • Om du vill släppa in alla som väntar markerar du kryssrutan Inloggade och väljer Släpp in.


 

Om meddelandet stängdes väljer du Se vem som väntar på att delta i panelen Mötesdeltagare .