Tento postup můžete použít, pokud je váš účet hlasové schránky nastaven s vizuální hlasovou schránkou.

1

Přejděte do a klepněte na vedle zprávy.

2

Na obrazovce Podrobnosti hlasové zprávy klepněte na možnost Chat nebo klepněte na Text zprávy.

Odeslání zprávy v chatu

Tento postup můžete použít, pokud je váš účet hlasové schránky nastaven s funkcí vizuální hlasové schránky.

  1. Přejděte na , klepněte na jméno uživatele hlasové zprávy a zobrazte podrobnosti zprávy.

  2. Na obrazovce Podrobnosti hlasové zprávy klepněte na .

Odeslání textové zprávy

  1. Přejděte na , klepněte na jméno uživatele hlasové zprávy a zobrazte podrobnosti zprávy.

  2. Na obrazovce Podrobnosti hlasové zprávy klepněte na možnost Text zprávy.