Ovu proceduru možete da koristite ako je nalog govorne pošte podešen vizuelnom govornom poštom.

1

Idite na stavku, dodirnite pored poruke.

2

Na ekranu sa detaljima govorne poruke dodirnite ćaskanje ili dodirnite tekstualnu poruku .

Slanje poruke za ćaskanje

Ovu proceduru možete da koristite ako je nalog govorne pošte podešen pomoću funkcije vizuelne govorne pošte.

  1. Idite na , dodirnite korisničko ime glasovne poruke da biste prikazali detalje poruke.

  2. Na ekranu sa detaljima govorne poruke dodirnite .

Slanje tekstualne poruke

  1. Idite na , dodirnite korisničko ime glasovne poruke da biste prikazali detalje poruke.

  2. Na ekranu sa detaljima govorne poruke dodirnite tekstualnu poruku .