Ovaj postupak možete koristiti ako je vaš račun govorne pošte postavljen s vizualnom govornu poštu.

1

Idite na , dodirnite pokraj poruke.

2

Na zaslonu detalji glasovne poruke dotaknite chat ili dotaknite tekstna poruka .

Slanje chat poruke

Ovaj postupak možete koristiti ako je vaš račun glasovne pošte postavljen uz značajku vizualne glasovne pošte.

  1. Idite na , dodirnite korisničko ime glasovne poruke za pregled pojedinosti poruke.

  2. Na zaslonu pojedinosti glasovne poruke dotaknite .

Pošaljite tekstualnu poruku

  1. Idite na , dodirnite korisničko ime glasovne poruke za pregled pojedinosti poruke.

  2. Na zaslonu detalji glasovne poruke dotaknite tekstna poruka .