באפשרותך להשתמש בפרוצדורה זו אם חשבון הדואר הקולי שלך מוגדר עם דואר קולי חזותי.

1

ללכת ל , הקש על לצד הודעה.

2

במסך ' פרטי הודעה קולית ', הקש על צ'אט או הקש על הודעת טקסט.

שליחת הודעת צ'אט

באפשרותך להשתמש בפרוצדורה זו אם חשבון הדואר הקולי שלך מוגדר באמצעות התכונה ' דואר קולי ויזואלי '.

  1. ללכת ל , הקש על שם המשתמש הקולי כדי להציג את פרטי ההודעה.

  2. במסך ' פרטי הודעה קולית ', הקש על .

שלח הודעת טקסט

  1. ללכת ל , הקש על שם המשתמש הקולי כדי להציג את פרטי ההודעה.

  2. במסך ' פרטי הודעה קולית ', הקש על הודעת טקסט.