Du kan bruge denne procedure, hvis din konto for indtalte beskeder er indstillet med visuel indtalt besked.

1

Gå til , tryk på ud for en meddelelse.

2

Gå til talemeddelelsesskærmen Detaljer, og tryk på Chat, eller tryk på Tekstmeddelelse.

Send en chatbesked

Du kan bruge denne funktion, hvis din telefonsvarerkonto er konfigureret med funktionen visuel telefonsvarer.

  1. Gå til , og tryk talemeddelelsens brugernavn for at få vist meddelelsesdetaljer.

  2. På skærmbilledet med Detaljer for talemeddelelsen skal du trykke på .

Send en sms-besked

  1. Gå til , , og tryk talemeddelelsens brugernavn for at få vist meddelelsesdetaljer.

  2. På skærmbilledet med Detaljer for talemeddelelsen skal du trykke på Tekstbesked.