Asistent Webex je k dispozici ve schůzkách Webex.

Počínaje aktualizací 41.6 podporuje webový režim Webex Events (nový) webový režim Asistent webexu pro plány, které podporují až 10 000 uživatelů, a jako doplněk pro plány, které podporují až 1000 uživatelů.

Kromě schůzek Webex a událostí Webex (nové) je asistent Webex s aktualizací 41.7 k dispozici také pro aplikaci Webex. Schůzky zahájené nebo připojené zprostoru nepodporují Pomocníka Webex.

Pokud jsou použita urážlivá slova, hvězdičky nahradí některá písmena v urážlivém slově v uzavřeném titulku.

Vytvořili jsme vlastní filtr vulgárních výrazů generovaný běžnými urážlivými slovy a frázemi. Budeme pokračovat v přidávání slov a frází, jakmile nám budou identifikovány.

Titulek se zobrazí nad ovládacími prvky schůzky

Pokud nikdo nemluví, poslední titulek zmizí po 4 sekundách.

1

Pokud chcete zobrazit titulky, vyberte Asistent Webex a pak klikněte na Zobrazit zavřené titulky v levém dolním levici obrazovky.

2

Pokud chcete titulky skrýt, vyberte Skrýt zavřené titulky v levém dolním rohu obrazovky nebo ✕ v titulkách.

Co dělat dál

Pokud nemluvíte anglicky nebo máte potíže s porozuměním mluvčímu, webexové schůzky mohou přeložit angličtinu do více než 100 dalších jazyků v uzavřených titulkách. Další informace naleznete v tématu zapnutí překladu v reálném čase.

Pokud nikdo nemluví, poslední titulek zmizí po 4 sekundách.

1

Chcete-ě zobrazit titulky, klepněte na Pomocník Webex a potom přepněte na Zavřené titulky.

2

Pokud chcete titulky skrýt, klepněte na Pomocník Webex a pak znovu vypněte Zavřené titulky.

Co dělat dál

Pokud nemluvíte anglicky nebo máte potíže s porozuměním mluvčímu, webexové schůzky mohou přeložit angličtinu do více než 100 dalších jazyků v uzavřených titulkách. Další informace naleznete v tématu zapnutí překladu v reálném čase.