Webex-assistent tillgänglig i Webex Meetings.

Från och med uppdateringen 41.6 har Webex Events (nytt) webbinarläge stöd för Webex-assistent för planer med stöd för upp till 10 000 användare och som ett tillägg för planer som stöder upp till 1 000 användare.

Förutom Webex Meetings och Webex Events (ny) med 41.7-uppdateringen finns Webex-assistent även tillgänglig för Webex-appen. Möten som startas eller startas via ett utrymmeinte har stöd för Webex-assistent.

Om stötande ord används ersätter asterisker vissa bokstäver i det stötande ordet i den dolda texten.

Vi har skapat vårt eget van van vandefilter skapat av vanliga stötande ord och fraser. Vi kommer att fortsätta att lägga till ord och fraser när de är identifierade för oss.

Texten visas ovanför möteskontrollerna

Om ingen talar försvinner den senaste texten efter 4 sekunder.

1

För att visa texter väljer Webex-assistent och klickar sedan undertexter Visa text i det nedre vänstra hörnet på skärmen.

2

För att dölja texter väljer du Undertexter i det nedre vänstra hörnet av skärmen eller väljer ✕ i textningen.

Nästa steg

Om du inte pratar engelska eller har problem med att förstå talaren kan Webex Meetings översätta engelska till mer än 100 andra språk undertexter. Mer information finns i aktivera översättning irealtid.

Om ingen talar försvinner den senaste texten efter 4 sekunder.

1

För att visa texter trycker du Webex-assistent och växlar sedan till Dold text.

2

För att dölja texterna trycker Webex-assistent och stänger sedan av Dold text igen.

Nästa steg

Om du inte pratar engelska eller har problem med att förstå talaren kan Webex Meetings översätta engelska till mer än 100 andra språk undertexter. Mer information finns i aktivera översättning irealtid.