Můžete otevřít prostor Webex na desku nebo stolním zařízení, když je pøipojen k aplikaci Webex. Vytvořené poznámky jsou automaticky uloženy do tohoto prostoru. Snímek aktuální prezentace s poznámkami je zveřejněn a uložen v prostoru jako soubor PNG. K těmto poznámkám mají přístup všechny osoby a mohou je libovolně měnit. Další informace o tom, jak otevřít prostor na hracím stole, naleznete v části otevření prostoru v řadě Cisco Board nebo série kancelářských řad.


Tento článek se nevztahuje na zařízení DX70 a DX80.

Pokud nejste připojeni k aplikaci Webex, svoje poznámky můžete uložit do nového prostoru Webex, který vytvoříte.

1

V zařízení nasdílejte obrazovku přenosného počítače nebo mobilního telefonu. V tomto článku zjistíte, jak to lze provést bezdrátově, a tento článek popisuje sdílení obrazovky s pomocí kabelu HDMI.

2

Když skončíte poznámky, klepněte na tlačítko A vytvořte nový prostor . Pokud klepnete na tlačítko domů, text na stránce domů se zobrazí na domácím displeji a máte možnost uložit svou práci odtud.

3

Vyberte osoby, které chcete přidat do prostoru. účastníci připojení k Webex kartě nebo stolnímu zařízení jsou automaticky vybráni. Můžete přidat další klepnutím na tlačítko Přidat příjemce .

4

Klepnutím na značku zaškrtnutí dokončete proces.