Du kan öppna ett Webex utrymme på ditt kort eller på skriv bords enheten när du är ansluten till Webex-appen. De anteckningar du skapar sparas automatiskt i det här utrymmet. En ögonblicksbild av din aktuella kommenterade presentation sparas i utrymmet som en PNG-fil. Alla personer i utrymmet kan få tillgång till kommentarerna och göra ytterligare ändringar. Mer information om hur du öppnar ett utrymme på en skiva finns i öppna ett utrymme på Ciscos eller Skriv bords serien.


Denna artikel gäller inte för DX70-och DX80-enheter.

Om du inte är ansluten via Webex-appen kan du spara kommentarerna genom att skapa ett nytt Webex-utrymme för detta.

1

Dela din bärbara dator eller mobil telefonens skärm på enheten. Läs den här artikeln för information om att göra det trådlöst och den här artikeln om du använder HDMI-kabel.

2

När du har gjort anteckningar trycker du på Och skapa ett nytt utrymme . Om du trycker på hemknappen visas texten Spara ditt arbete på startskärmen, och du har också möjlighet att spara ditt arbete därifrån.

3

Välj de personer som du vill lägga till i utrymmet. Deltagare som är anslutna till Webex kortet eller skriv bords enheten väljs automatiskt. Du kan lägga till andra personer genom att trycka på Lägg till mottagare.

4

Tryck på bockmarkeringen för att slutföra processen.