Po podłączeniu do aplikacji Webex można otworzyć Webex miejsca na Webexj lub na urządzeniu biurkowym Tworzone adnotacje są automatycznie zapisywane w tym obszarze. Migawka bieżącej prezentacji z adnotacjami jest publikowana i przechowywana w przestrzeni jako plik .png. Wszystkie osoby w przestrzeni mogą uzyskać dostęp do adnotacji i wprowadzać dalsze zmiany. Aby uzyskać więcej informacji na temat otwierania spacji na tablicy, patrz otwieranie miejsca na Cisco Webex Board lub na biurku


Ten artykuł nie dotyczy urządzeń DX 70 i DX 80

Jeśli nie masz połączenia z aplikacją Webex, możesz zapisać swoje adnotacje, tworząc dla niej nową przestrzeń Webex.

1

Udostępnij wyświetlacz komputera przenośnego lub telefonu komórkowego na urządzeniu. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, jak to zrobić bezprzewodowo, oraz ten artykuł za pomocą kabla HDMI.2

Po zakończeniu dodawania adnotacji dotknij i Utwórz nowe miejsce Po dotknięciu przycisku Strona główna zostanie wyświetlona na ekranie głównym, a użytkownik będzie mógł także zapisać w nim swoje działania.

3

Wybierz osoby, które chcesz dodać do obszaru. Zostaną automatycznie wybrane uczestnicy, którzy podłączyli się do Webexj lub przenośnego urządzenia Można dodać innych użytkowników, wybierając pozycję Dodaj odbiorcę .

4

Aby zakończyć proces, należy wybrać znacznik.