1

Na levém navigačním panelu vyberte Předvolby.

Karta Obecné
2

Vyberte časové pásmo z rozevíracího seznamu Časové pásmo.

3

V rozevíracím seznamu Jazyk vyberte preferovaný jazyk.


 

Jazyk bude ve výchozím nastavení nastaven správcem webu. Pokud jste přihlášeni k webu, můžete nastavit jiný jazyk. Váš výběr je uložen v souboru cookie prohlížeče a bude fungovat, když nejste přihlášeni.

Jazyky uživatelů typu Host budou ve výchozím nastavení nastaveny správcem webu.

4

Vyberte oblast z rozevíracího seznamu Oblast.

5

U přihlašovacích účtůvyberte Připojit a připojte svůj účet Webex k účtu Google, Microsoft Office 365, Facebook nebo Apple a postupujte podle pokynů na obrazovce. Vyberte Odpojit, chcete-li odebrat propojený účet.

6

Pro integraci třetí stranou vyberte Odvolat přístupk autorizaci, chcete-li odebrat všechny integrace třetích stran.

7

V části Integrace kalendáře vyberteAutorizovat integraci Microsoft Office 365 s webem Cisco Webex. Ze schůzek budete mít přístup ke všem schůzkám webexu naplánovaným v Microsoft Office 365 .

Pokud se rozhodnete, že nechcete zobrazit schůzky Webexu naplánované v Microsoft Office 365 ze schůzek , vyberte Odebrat.

8

Klepněte na příkaz Uložit.