1

S lijeve navigacijske trake odaberite Preference.

Kartica Općenito
2

Odaberite vremensku zonu s padajućeg popisa Vremenska zona.

3

Na padajućem popisu Jezik odaberite željeni jezik.


 

Jezik će biti zadan na jezik koji je postavio administrator web-mjesta. Ako ste prijavljeni na web-lokaciju, možete postaviti drugi jezik. Vaš je odabir pohranjen u kolačiću preglednika i funkcionirat će kada niste prijavljeni.

Jezici gostujućih korisnika zadani su za onaj koji je postavio administrator web-mjesta.

4

Odaberite regiju s padajućeg popisa Regija.

5

Za račune za prijavuodaberite Poveži se da biste povezali svoj Webex račun s Google, Microsoft Office 365, Facebook ili Apple računom, a zatim slijedite upute na zaslonu. Odaberite Prekini vezu da biste uklonili povezani račun.

6

Za integraciju s trećomstranom odaberite Opozovi pristup autorizaciji da biste uklonili sve integracije trećih strana.

7

Za integraciju skalendarom odaberite Autoriziraj da biste integrirali Microsoft Office 365 s web-mjestom Cisco Webex. Svim web-ex sastancima zakazanima u sustavu Microsoft Office 365 moći ćete pristupiti sa sastanaka.

Ako odlučite da ne želite vidjeti sastanke web-exa zakazane u sustavu Microsoft Office 365 iz sastanaka, odaberite Ukloni.

8

Odaberite Spremi.