1

Wybierz preferencje z lewego paska nawigacyjnego.

Karta Ogólne
2

Wybierz strefę czasową z listy rozwijanej Strefa czasowa.

3

Wybierz preferowany język z listy rozwijanej Język.


 

Język ten będzie domyślnie ustawiony przez administratora witryny. Jeśli jesteś zalogowany w witrynie, możesz ustawić inny język. Wybór jest przechowywany w pliku cookie przeglądarki i będzie działać, gdy nie jesteś zalogowany.

Języki użytkowników-gości będą domyślnie ustawione przez administratora witryny.

4

Wybierz region z listy rozwijanej Region.

5

W przypadku kont logowania wybierz pozycjęPołącz, aby połączyć konto Webex z kontem Google, Microsoft Office 365, Facebook lub Apple, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Wybierz pozycję Rozłącz, aby usunąć połączone konto.

6

W przypadku integracji innych firmwybierz pozycję Odwołaj dostęp do autoryzacji, aby usunąć wszystkie integracje innych firm.

7

Aby uzyskać integracjęz kalendarzem, wybierz pozycję Autoryzuj, aby zintegrować usługę Microsoft Office 365 z witryną Cisco Webex. Będziesz mieć dostęp do wszystkich spotkań webex, które zostały zaplanowane w usłudze Microsoft Office 365 z meetings.

Jeśli zdecydujesz, że nie chcesz widzieć spotkań webex zaplanowanych w usłudze Microsoft Office 365 z programówSpotkania, wybierz pozycję Usuń.

8

Kliknij przycisk Zapisz.