Pokud se přihlásíte k odběru webexu od svého poskytovatele služeb, je důležité, abyste se při resetování hesla řídili pokyny poskytovatele služeb. Obraťte se prosím na tým zákaznické podpory svého poskytovatele služeb, který vám s touto činností pomůže.

Přejděte na https://web.webex.com , pak zadejte svou e-mailovou adresu, zvolte Další a pak vyberte Zapomenuté heslo? .

Obdržíte e-mail s odkazem Obnovit heslo, podle pokynů resetujte heslo.


 
  • Pokud vaše organizace používá jednotné přihlašování (SSO) k přihlášení do Aplikace Webex, budete se muset obrátit na správce a resetovat heslo.

  • Pokud máte účet pro schůzky Webex, přečtěte si další informace v tématu Resetování hesla účtu webex schůzek.