Hvis du abonnerer på Webex fra tjenesteleverandøren, er det viktig at du følger tjenesteleverandørens instruksjoner for tilbakestilling av passord. Ta kontakt med tjenesteleverandørens kundestøtteteam for å få hjelp med denne aktiviteten.

Gå til https://web.webex.com , og skriv deretter inn e-postadressen din, velg Neste , og velg deretter Glemt passord? .

Du mottar en e-post med koblingen Tilbakestill passord, følg instruksjonene for å tilbakestille passordet.


 
  • Hvis organisasjonen bruker Enkel pålogging (SSO) til å logge på Webex App, må du kontakte administratoren for å tilbakestille passordet.

  • Hvis du har en konto for Webex-møter, kan du se Tilbakestille passordet for Webex-møtekontoen hvis du vil ha mer informasjon.