Typy uživatelských účtů

Existuje několik typů uživatelských účtů a každý umožňuje uživatelům dělat různé věci:

Typ uživatelského účtu

Popis

Hostitel

Umožňuje uživatelům hostit relace Webex.

Správce webu

Umožňuje uživatelům hostit relace a používat Správu webu.

Částečný správce webu

  • Zobrazit pouze - Umožňuje uživatelům zobrazit informace v administraci webu, ale nemění je.

  • Správa uživatelů - Umožňuje uživatelům provádět administrativní činnosti týkající se pouze přidávání, úprav nebo odstraňování uživatelů.

Pouze účastník

Umožňuje uživatelům přihlásit se do vašeho Webex pro účast na schůzkách, udržování osobního profilu a zobrazení seznamu schůzek.

Poznámka: Účastníci nepotřebují účty účastníků k účasti na relacích Webex, pokud hostitel nepožaduje, aby měli účet.

Pokud vaše smlouva Webex poskytuje možnost souběžné licence, můžete přidat libovolný počet uživatelských účtů. Vaše smlouva omezuje počet uživatelů, kteří mohou současně hostit nebo se účastnit relací. Máte-li dotazy týkající se souběžných licencí, obraťte se na svého správce účtu Webex.

Pokud vaše organizace povolila možnost registrace účtu, uživatelé mohou požádat o nové účty vyplněním registračního formuláře účtu na webu služby Webex.

Pokud tuto funkci povolíte, uživatelé si mohou vyžádat účty z vašeho webu Webex.

Můžete také přidat jednotlivé nebo více uživatelských účtů ze Správy webu.

Povolit uživatelům žádat o účty ze stránek

Použijte tento postup k zobrazení registračního formuláře účtu na vašem webu, aby uživatelé mohli požádat o účastnické účty. Můžete vybrat možnosti pro:

  • Vyžadovat schválení administrátorem pro všechny žádosti o účet (všechny žádosti jsou umístěny ve frontě, abyste je mohli přijmout nebo zamítnout).

  • Automaticky přijímat nebo odmítat žádosti o registraci z určitých internetových domén.

1

Přihlaste se do administrace Webex Site Administration a přejděte na Configuration > Common Site Settings > Options.

2

Přejděte dolů na Nastavení požadavku na služby a vyberte možnost Povolit uživatelům vyžádat si další služby.

3

Pokud chceš, aby byly všechny žádosti automaticky schváleny, vyber Automaticky schválit všechny žádosti o hostitelský účet.

4

Chcete-li mít žádosti umístěné ve frontě ke schválení, vyberte Správce webu bude ručně schvalovat žádosti o hostitelský účet.

5

Na stránce Požadavek na registraciúčtu vyberte každý typ informací, které musí uživatelé poskytnout k odeslání registračního formuláře účtu.

6

Zvolte Aktualizovat.

Přijmout nebo odmítnout žádosti o účet

Pokud webová stránka Webex vaší organizace obsahuje funkci registrace účtu, použijte tento postup k přijetí nebo zamítnutí žádostí o registraci účtu.

Když uživatelé požádají o nové účty, může trvat až dva dny, než je uživateli udělen přístup na vaše stránky. Pokud uživatel potřebuje přístup ihned po přijetí žádosti o registraci, upravte účet uživatele, zadejte heslo a poskytněte jej novému uživateli.

1

Přihlaste se do Správy webu Webex a přejděte na Informace o webu.

2

Na stránce Informace o webu vyber odkaz na žádost o nový hostitelský účet nebo odkaz na žádost o nový účet účastníka.

Tyto odkazy se zobrazí pouze v případě, že jeden nebo více uživatelů požádalo o účet (hostitel nebo účastník) na vašem webu.

3

Chcete-li přijmout jednu nebo více žádostí o registraci, zaškrtněte políčko u každé žádosti o registraci, kterou chcete přijmout, a poté vyberte Přijmout.

4

Chcete-li odmítnout jednu nebo více žádostí o registraci, zaškrtněte políčko u každé žádosti o registraci, kterou chcete odmítnout, a poté vyberte možnost Zamítnout.

Správa webu odešle e-mailovou zprávu osobě, která požádala o účet, a uvede, zda byla žádost přijata nebo zamítnuta.

Přidat uživatelský účet

1

Přihlaste se do Správy webu Webex a přejděte na Uživatelé > Přidat uživatele.

2

Na stránce Přidat uživatele vyberte typ účtu, který chcete vytvořit.

3

V části Informace o účtu zadejte jméno uživatele a e-mailové informace.

Pokud uživatel obvykle používá název, který se liší od firemního adresáře, můžete do pole Zobrazit název zadat jeho preferovaný název. Zobrazovaný název se zobrazí v seznamu účastníků schůzek. Pokud je pole Zobrazit jméno prázdné, v seznamu se ve výchozím nastavení zobrazí uživatelské jméno + Příjmení.


 

Znaky „(“ a „)“ se nezobrazí jako součást jména účastníka, pokud jsou tyto znaky zahrnuty v poli Zobrazit jméno.

4

Vytvořte heslo, které odpovídá jakémukoli nastavení kritérií hesla pro web, a zadejte je.

5

Vyberte výchozí jazyk a časové pásmo pro uživatele.

6

Vyberte práva, která chcete uživateli povolit.

7

V sekci Kontaktní informace zadejte čísla pro kancelář, mobil a alternativní telefon a informace o adrese.

  • Zaškrtněte políčko Zpětné volání, chcete-li povolit zpětné volání na každé telefonní číslo.

  • Chcete-li pro účastníky vyžadovat ověření vyvoláním, vyberte možnost Ověření vyvoláním.

8

V části Systémy videa přidejte název a adresu systému videa, pokud používáte systém videa.

9

Vyberte možnost Přidat.

Upravit účet pro jednoho uživatele

Dodržujte všechny pokyny, které byly poskytnuty pro vaši implementaci.

1

Přihlaste se do Správy webu Webex a přejděte na Uživatelé > Upravit uživatele.

2

Pro vyhledání uživatelského účtu použijte funkce Vyhledávání.

Pro nalezení uživatele můžete také zvolit zobrazení určitých typů účtů, jako jsou například účty agenta WebACD.

3

(Volitelně) Chcete-li zapnout nebo vypnout uživatelský účet, zaškrtněte políčko Aktivní vedle účtu a vyberte Odeslat.

4

(Volitelné) Chcete-li změnit typy schůzek, které může uživatel hostit, zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políček vedle účtu ve sloupci Typ relace a vyberte Odeslat.

5

Chcete-li upravit podrobnosti uživatelského účtu, vyberte název účtu.

6

Na stránce Upravit uživatele změňte informace nebo nastavení účtu a vyberte Aktualizovat.

Zapnout a vypnout uživatelské účty

Uživatelské účty můžeš dočasně vypnout a kdykoliv je můžeš znovu aktivovat. Zatímco je účet vypnutý, uživatel nemůže hostit relace Webex. Kromě toho nelze zahájit relace vypnutého hostitele.

Pomocí Správy webu nemůžete odebrat uživatelský účet ze svých webových stránek Webex. Informace o účtu, včetně uživatelského jména a hesla, však můžete změnit a přiřadit je jinému uživateli.

1

Přihlaste se do Webex Site Administration a přejděte na Uživatelé > Upravit uživatele .

2

Vyhledejte uživatelský účet.

3

Chcete-li zapnout nebo vypnout uživatelský účet, zaškrtněte políčko Aktivní vedle účtu a vyberte Odeslat.

4

Vyberte možnost Odeslat.

Přijmout nebo odmítnout žádosti o heslo

Pokud uživatelé zapomenou svá hesla a vy povolíte možnost Pomoc při přihlášení, mohou si je vyžádat z přihlašovací stránky. Použijte tento postup pro přijetí nebo zamítnutí žádostí o heslo.

1

Přihlaste se do Správy webu Webex a přejděte na Informace o webu.

2

Na stránce Informace o webu vyberte odkaz Nové žádosti o heslo.

Tento odkaz se zobrazí pouze v případě, že jeden nebo více uživatelů požádalo o svá hesla.

3

Zaškrtněte políčko vedle požadavku a vyberte Přijmout nebo Zamítnout.


 
Chcete-li zobrazit podrobné informace o uživateli, který žádá o heslo, vyberte uživatelské jméno.
U každé žádosti o heslo odešle Správa webu e-mailovou zprávu osobě, která o heslo požádala, a uvede, že je žádost ve stavu.