Vrste korisničkog naloga

Postoji nekoliko vrsta korisničkih naloga i svaki od njih omogućava korisnicima da rade različite stvari:

Tip korisničkog naloga

Opis

Organizator

Omogućava korisnicima da organizuju Webex sesije.

Administrator sajta

Omogućava korisnicima da organizuju sesije i koriste Administraciju sajta.

Administrator delimičnog sajta

  • Prikaz samo - Omogućava korisnicima da pregledaju, ali ne i menjaju, informacije u administraciji sajta.

  • Upravljanje korisnicima - omogućava korisnicima da obavljaju administrativne aktivnosti koje se odnose samo na dodavanje, uređivanje ili uklanjanje korisnika.

Samo učesnik

Omogućava korisnicima da se prijave na Webex da prisustvuju sastancima, održavaju lični profil i da vide listu sastanaka.

Napomena: Učesnicima nisu potrebni nalozi učesnika da bi prisustvovali Webex sesijama, osim ako domaćin zahtijeva da imaju nalog.

Ako vaš Webex ugovor pruža opciju istovremene licence, možete da dodate bilo koji broj korisničkih naloga. Vaš ugovor ograničava broj korisnika koji mogu istovremeno da ugošćavaju ili prisustvuju sesijama. Ako imate pitanja o istovremenim licencama, obratite se menadžeru Webex naloga.

Ako je vaša organizacija omogućila opciju registracije naloga, korisnici mogu da zatraže nove naloge popunjavanjem obrasca za registraciju naloga na veb sajtu usluge Webex.

Ako omogućite funkciju, korisnici mogu da zatraže naloge sa vašeg veb sajta Webex.

Takođe možete da dodate pojedinačne ili više korisničkih naloga iz administracije sajta.

Omogućite korisnicima da zahtevaju naloge sa sajta

Koristite ovu proceduru da biste prikazali obrazac za registraciju naloga na svom sajtu kako bi korisnici mogli da zahtevaju naloge učesnika. Možete da izaberete sledeće opcije:

  • Zahtevajte odobrenje administratora sajta za sve zahteve naloga (svi zahtevi se stavljaju u red da biste ih prihvatili ili odbili).

  • Automatski prihvatite ili odbijte zahteve za registraciju sa određenih internet domena.

1

Prijavite se u Webex administraciju sajta i idite na Konfiguracija > Zajedničke postavke sajta > Opcije.

2

Pomerite se nadole do Podešavanja zahtevaza uslugu i izaberite Omogući korisnicima da zatraže dodatne usluge.

3

Ako želite da svi zahtevi budu automatski odobreni, izaberite Automatsko odobravanje svih zahteva za nalog domaćina.

4

Da biste postavili zahteve u red za odobrenje, izaberite Administrator sajta će ručno odobriti zahteve za nalog domaćina.

5

U meniju Zahtevaj za registracijunaloga izaberite svaku vrstu informacija koje korisnici moraju da dostave da bi poslali obrazac za registraciju naloga.

6

Izaberite Ažuriraj.

Prihvatite ili odbijte zahteve za nalog

Ako Webex servisni sajt vaše organizacije sadrži funkciju registracije naloga, koristite ovaj postupak da biste prihvatili ili odbili zahteve za nalog.

Kada korisnici zatraže nove naloge, može da prođe i do dva dana pre nego što korisniku bude odobren pristup vašem sajtu. Ako je korisniku potreban pristup odmah nakon što prihvatite zahtev za registraciju, izmenite korisnički nalog, navedite lozinku i pošaljite je novom korisniku.

1

Prijavite se na Webex administraciju sajta i idite na Informacije o sajtu.

2

Na stranici sa informacijama o sajtu izaberite vezu za zahtev za novi nalog domaćina ili vezu za zahtev za novi nalog učesnika.

Ove veze se pojavljuju samo ako je jedan ili više korisnika zatražilo nalog (domaćin ili učesnik) na vašem sajtu.

3

Da biste prihvatili jedan ili više zahteva za registraciju, izaberite polje za potvrdu za svaki zahtev za registraciju koji želite da prihvatite, a zatim izaberite Prihvati.

4

Da biste odbili jedan ili više zahteva za registraciju, izaberite polje za potvrdu za svaki zahtev za registraciju koji želite da odbijete, a zatim izaberite Odbij.

Administracija sajta šalje e-poruku osobi koja je zatražila nalog, navodeći da je zahtev prihvaćen ili odbijen.

Dodajte korisnički nalog

1

Prijavite se na Webex administraciju sajta i idite na Korisnici > Dodaj korisnika.

2

Na stranici Dodaj korisnika izaberite tip naloga koji želite da napravite.

3

U odeljku „Informacije o nalogu“ unesite ime i imejl podatke korisnika.

Ako korisnik obično koristi ime koje se razlikuje od korporativnog direktorijuma, možete uneti njegovo željeno ime u polje za prikaz imena. Naziv prikaza se pojavljuje na spisku učesnika sastanaka. Ako je polje za prikaz imena prazno, korisnikovo ime + prezime se podrazumevano pojavljuje na listi.


 

Znakovi „(“ i „)“ neće biti prikazani kao deo imena učesnika ako su ti znakovi uključeni u polje za prikaz imena.

4

Napravite lozinku koja je u skladu sa svim podešavanjima kriterijuma lozinke za sajt i unesite je.

5

Izaberite podrazumevani jezik i vremensku zonu za korisnika.

6

Izaberite privilegije koje želite da omogućite za korisnika.

7

U odeljku Kontakt informacije unesite brojeve kancelarijskog, mobilnog i alternativnog telefona i podatke o adresi.

  • Označite polje Call-back da biste omogućili poziv na svaki broj telefona.

  • Izaberite Provera autentičnosti poziva da biste zahtevali proveru autentičnosti poziva za učesnike.

8

U odeljku Video sistemi dodajte naziv video sistema i adresu video snimka ako koristite video sistem.

9

Izaberite Dodaj.

Izmenite nalog jednog korisnika

Pratite sva uputstva koja su data za vašu implementaciju.

1

Prijavite se na Webex administraciju sajta i idite na Korisnici > Izmeni korisnika.

2

Pomoću funkcija Pretraga pronađite korisnički nalog.

Takođe možete da izaberete da pogledate određene tipove naloga, kao što su nalozi WebACD agenta, da biste pronašli korisnika.

3

(Nije obavezno) Da biste uključili ili isključili korisnički nalog, označite ili opozovite opciju Aktivan pored naloga, a zatim izaberite Pošalji.

4

(Nije obavezno) Da biste promenili tipove sastanaka koje korisnik može da ugosti, označite ili otkačite polja pored naloga u koloni Tip sesije, a zatim izaberite Pošalji.

5

Da biste izmenili detalje korisničkog naloga, izaberite naziv naloga.

6

Na stranici Izmeni korisnika promenite informacije o nalogu ili podešavanja, a zatim izaberite Ažuriraj.

Uključivanje i isključivanje korisničkih naloga

Možete privremeno da isključite korisničke naloge i da ih ponovo aktivirate u bilo kom trenutku. Dok je nalog isključen, korisnik ne može da bude domaćin Webex sesija. Pored toga, ne možete da započnete sa sesijama isključenog domaćina.

Ne možete da uklonite korisnički nalog sa veb-sajta usluge Webex pomoću administracije sajta. Međutim, možete da promenite informacije o nalogu, uključujući korisničko ime i lozinku, i dodelite ih drugom korisniku.

1

Prijavite se na Webex administraciju sajta idite na Korisnici > Izmeni korisnika .

2

Pronađite korisnički nalog.

3

Da biste uključili ili isključili korisnički nalog, označite ili opozovite opciju Aktivan pored naloga, a zatim izaberite Pošalji.

4

Izaberite Pošalji.

Prihvatite ili odbijte zahteve za lozinku

Ako korisnici zaborave lozinke, a vi omogućite opciju Pomoć za prijavu, mogu da ih zatraže na stranici za prijavu. Koristite ovaj postupak za prihvatanje ili odbijanje zahteva za lozinku.

1

Prijavite se na Webex administraciju sajta i idite na Informacije o sajtu.

2

Na stranici sa informacijama o sajtu izaberite vezu Novi zahtevi za lozinku.

Ovaj link se pojavljuje samo ako je jedan ili više korisnika zatražilo svoje lozinke.

3

Označite polje pored zahteva, a zatim izaberite Prihvati ili Odbij.


 
Da biste videli detaljne informacije o korisniku koji zahteva lozinku, izaberite korisničko ime.
Za svaki zahtev za lozinku, Administracija sajta šalje poruku e-pošte osobi koja je zatražila lozinku, u kojoj se navodi da je status zahteva.