Klepněte na svůjprofilový obrázek , zvolte Nastavení a vyberte Zvuk. Poté můžete změnit libovolné z následujících nastavení:


 

Odstraňte šum na pozadí a režim Hudba se vzájemně vylučují. Pokud zapnete jedno z těchto nastavení, druhé nastavení se automaticky vypne.

 • Vyberte zařízení, která chcete použít pro mikrofon, reproduktor a vyzvánění. Odtud můžete nastavit hlasitost reproduktoru a mikrofonu a dokonce zaškrtnout políčko Automaticky upravit hlasitost.
 • Zvolte Použít nastavení systému, chcete-li použít zařízení, které je ve vašem systému nakonfigurováno jako výchozí možnost. Když změníte zvukové zařízení pro operační systém, Webex bude podle toho následovat změnu. Chcete-> zjistit, jaké zařízení máte aktuálně v počítači > nastavené, přejděte na úvodní > nastavení > zvuku.

   
 • Zaškrtněte políčko Odstranit šum na pozadí, abyste se mohli připojit ke schůzkám a hovorům, aniž byste se museli starat o hlučné klávesnice, zvonky nebo online učení, ke které dochází ve vedlejší místnosti.
 • Zaškrtněte políčko Režim hudby, pokud chcete zachovat původní zvuk mikrofonu při používání počítače pro zvuk, což ještě zlepší virtuální koncerty nebo hudební lekce. Pokud chcete, můžete během aktuálního hovoru nebo schůzky povolit hudební režim.
 • Zaškrtněte políčko Dočasně ztlumit podržením mezerníku, abyste se mohli během schůzky dočasně ztlumit.

Možnosti zvuku můžete dokonce změnit přímo z ovládacích prvků volání. Stačí kliknout na rozevírací nabídku v tlačítku Ztlumit, zvolit Nastavení a pak provést výběr.

Klepněte na svůjprofilový obrázek , zvoltePředvolby a vyberte Zvuk . Poté můžete změnit libovolné z následujících nastavení:


 

Odstraňte šum na pozadí a režim Hudba se vzájemně vylučují. Pokud zapnete jedno z těchto nastavení, druhé nastavení se automaticky vypne.

 • Vyberte zařízení, která chcete použít pro mikrofon, reproduktor a vyzvánění. Odtud můžete nastavit hlasitost reproduktoru a mikrofonu a dokonce zaškrtnout políčko Automaticky upravit hlasitost.
 • Zvolte Použít nastavení systému, chcete-li použít zařízení, které je ve vašem systému nakonfigurováno jako výchozí možnost. Když změníte zvukové zařízení pro operační systém, Webex bude podle toho následovat změnu. Chcete-> zobrazit zařízení, které jste v počítači aktuálně nastavili, přejděte na > Zvuk.

   
 • Zaškrtněte políčko Odstranit šum na pozadí, abyste se mohli připojit ke schůzkám a hovorům, aniž byste se museli starat o hlučné klávesnice, zvonky nebo online učení, ke které dochází ve vedlejší místnosti.
 • Zaškrtněte políčko Režim hudby, pokud chcete zachovat původní zvuk mikrofonu při používání počítače pro zvuk, což ještě zlepší virtuální koncerty nebo hudební lekce. Pokud chcete, můžete během aktuálního hovoru nebo schůzky povolit hudební režim.
 • Zaškrtněte políčko Dočasně ztlumit podržením mezerníku, abyste se mohli během schůzky dočasně ztlumit.

Možnosti zvuku můžete dokonce změnit přímo z ovládacích prvků volání. Stačí kliknout na rozevírací nabídku v tlačítku Ztlumit, zvolit Nastavení a pak provést výběr.

Výchozí zvuk závisí na typu hovoru. Při videohovoru se chcete během hovoru podívat na telefon, aby byl reproduktor výchozím zvukem. Při volání zvuku nebo při odpovídání na něj je sluchátko výchozí.

Zvuk můžete změnit z reproduktoru na sluchátko pouze během hovoru, pokud nechcete, aby se nastavení, jako je například Volání s reproduktorem, vztahovat na všechny příchozí hovory.

1

Klepněte a pak zvolte Reproduktor neboiPhone(nebo Telefon, pokud používáte zařízení Android).

Když se připojíte ke zvukovému zařízení, jako je reproduktor, zařízení Bluetooth nebo sluchátka, ikona se změní ve vzhledu a zobrazí se informace o tom, jak je zvuk přenášen.

2

(Nepovinné) Klepněte na svůjprofilový obrázek , přejděte na nastavení > Audio a zapněte libovolnou z následujících možností:

 • Při vyřizováníhovorů s připojeným reproduktorem – toto nastavení platí pouze v případě, že nemáte připojené externí zvukové zařízení.
 • Odstraňte šum na pozadí – můžete se připojit ke schůzkám a hovorům, aniž byste se museli starat o hlučnéklávesnice, zvonky nebo online učení, ke které dochází ve vedlejší místnosti. Pokud chcete, můžete během aktuálního hovoru nebo schůzky odstranit šum na pozadí.
 • Hudební režim– chcete zachovat původní zvuk mikrofonu, což ještě zlepší virtuální koncerty nebo hudební lekce. Pokud chcete, můžete během aktuálního hovoru nebo schůzky povolit hudební režim.

 

Odstraňte šum na pozadí a režim Hudba se vzájemně vylučují. Pokud jedno z těchto nastavení zapnete, druhé nastavení se automaticky vypne.

Mikrofon, který používáte při hovoru, můžete změnit.


K volání musíte používat Chrome, Safari nebo Firefox. Bez ohledu na to, zda používáte webový prohlížeč ve Windows, Macu nebo Linuxu, se také ujistěte, že je váš webový prohlížeč nastavený tak, aby používal kameru a mikrofon.

Klikněte na nabídku aktivit a zvolte Meet. Klepnutím na tlačítko Zvuk / Video vyberte zařízení, které chcete použít k volání.