Než začnete

Dosažitelnost na jednom čísle (Office Anywhere) musí pro vaši pobočku nastavit správce.

1

Přejděte https://settings.webex.com a vyberte Volání Webex.

2

Na portálu Calling User Portal přejděte do Nastavení hovorů.

3

Přejděte do části Dosažitelnost na jednom čísle (Office Anywhere) a zapněte přepínač.

4

Pokud chcete povolit volání kontaktu z karty adresáře, zaškrtněte toto políčko.

5

Kliknutím na možnost Přidat osobní číslo přidejte telefonní číslo, které se má použít jako číslo dosažitelnosti na jednom čísle (kancelář anywhere).

6

Zadejte jméno a telefonní číslo.

Jakmile přidáte telefonní číslo, číslo se aktivuje. Chcete-li deaktivovat, zrušte zaškrtnutí políčka vedle telefonního čísla.

7

Kliknutím na možnost Možnosti příchozího hovoru povolíte pro toto telefonní číslo kterékoli z následujících nastavení:

  • Nepřeposílat hovory – vaše hovory nejsou přesměrovány, i když máte povolené přesměrování hovorů.

  • Potvrzení přijetí – když vám někdo zavolá, zobrazí se výzva ke stisknutí klávesy před připojením. Tuto možnost použijte, pokud chcete, aby volající věděli, že je jejich hovor automaticky přesměrován na vaše číslo dosažitelnosti na jednom čísle (Office Anywhere).

8

Klikněte na možnost Uložit.


 

Další osobní číslo můžete přidat kliknutím na možnost Přidat další osobní číslo a následným postupem.

Příklad

Chcete vidět, jak se to dělá? Podívejte se na tuto ukázku videa o tom, jak nastavit a nakonfigurovat funkci dosažitelnosti na jednom čísle na uživatelském portálu pro volání.

Než začnete

Dosažitelnost na jednom čísle (Office Anywhere) musí pro vaši pobočku nastavit správce.

1

Přihlaste se do uživatelského centra a klikněte na tlačítko Nastavení > Volání > Nastavení volání.

2

Přejděte do části Dosažitelnost na jednom čísle (Office Anywhere) a zapněte přepínač.

3

Zaškrtněte políčko vedle Jméno a Osobní telefonní číslo a přidejte telefonní číslo, které se má použít jako číslo pro dosažení jednoho čísla.

4

Zadejte jméno a telefonní číslo.

Jakmile přidáte telefonní číslo, číslo se aktivuje. Chcete-li deaktivovat, zrušte zaškrtnutí políčka vedle telefonního čísla.

5

Vyberte kteroukoli z následujících možností příchozího volání:

  • Nepřeposílat hovory – vaše hovory nejsou přesměrovány, i když máte povolené přesměrování hovorů.

  • Potvrzení přijetí – když vám někdo zavolá, zobrazí se výzva ke stisknutí klávesy před připojením. Tuto možnost použijte, pokud chcete, aby volající věděli, že je jejich hovor automaticky přesměrován na vaše číslo dosažitelnosti na jednom čísle (Office Anywhere).

6

Klikněte na možnost Uložit.


 

Další osobní číslo můžete přidat kliknutím na možnost Přidat další osobní číslo a následným postupem.