Se till att alla kan nå dig var som helst och när som helst genom att aktivera Single Number Reach. Du kan besvara inkommande samtal till din arbetstelefon på valfri annan telefon, exempelvis din mobil- eller hemtelefon.

Innan du börjar

Bestäm vilken typ av nummer du vill använda:

  • Externt – identifierar ett nummer som är externt för din organisation såsom ett mobil- eller hemnummer.

  • URI – identifierar en adress såsom en e-postadress eller URL.

1

Öppna Cisco Webex-inställningar , gå till Samtalsinställningar och välj Unikt nåbart nummer.

2

Aktivera funktionen Single Number Reach.

3

Välj Redigera och sedan Nummertyp.

4

Ange numret exakt såsom du skulle ringa det från din telefon.

5

Om du vill att samtal ska gå till alla enheter under längre tid än standardtiden 20 sekunder kan du ändra tiden enligt önskemål.