Uverite se da svako može da dođe do vas bilo gde, bilo kada, tako što ćete omogućiti doseg jednog broja. Dolazne pozive na pozive možete da odgovorite sa bilo kog drugog telefona, kao što je mobilni ili kućni telefon.

Pre nego što počneš

Odlučite koji tip broja želite da koristite:

  • Spoljni – Identifikuje broj koji je ekstern za vašu organizaciju, kao što je mobilni telefon ili kućni broj.

  • URI – Identifikuje adresu, kao što je e-adresa ili URL adresa.

1

U okviru Cisco Webex Postavke poziva " izaberite stavku Single Number Reach.

2

Ukljuиi Single Number Reach.

3

Izaberite uredi i odaberite tip broja.

4

Unesite broj tačno onako kako biste ga okrenuli sa telefona.

5

Ako želite da pozivi zvone na sve uređaje duže od podrazumevanih 20 sekundi, podesite vreme u skladu sa tim.