Vytvořit jediné číslo, které dosáhne na lokalitu

Funkce Dosažitelnost na jednom čísle není při zřízení služby automaticky nastavena. Předtím, než uživatelé začnou používat funkci Single Number Reach, musíte nejprve vytvořit Single Number Reach pro dané místo a poté přiřadit telefonní číslo, které bude použito jako portál Single Number Reach.
1

Přihlaste se do prostředí Control Hub a přejděte do Služby > Volání > Funkce > Dosažitelnost na jednom čísle.

2

Klikněte na tlačítko Create Single Number Reach.

3

Zadejte následující údaje:

  • Pobočka

  • Název dosažitelnosti na jednom čísle

  • Telefonní číslo

  • Rozšíření (volitelné)

  • Jazyk oznámení

4

Vyberte, kdo může používat portál Single Number Reach - všichni ve společnosti nebo pouze uživatelé v tomto místě.

5

Chcete-li povolit tichý režim výzvy, zaškrtněte políčko Silent Prompt Mode (Tichý režim výzvy).

6

Klikněte na Vytvořit.

Co dělat dál

Jakmile je pro dané umístění vytvořeno číslo Single Number Reach, může administrátor nebo uživatelé v rámci tohoto umístění službu nakonfigurovat.

Konfigurace dosažitelnosti na jednom čísle pro uživatele

Osobní čísla uživatele můžete přidat jako dosažitelnost na jednom čísle. Přidaná čísla vyzvánějí, když uživatel obdrží hovor na svém primárním čísle služby Webex Calling. Uživatel může k uskutečňování odchozích hovorů použít primární číslo nebo kterékoli z přidaných čísel. Když uživatel uskutečňuje odchozí hovory, pro identitu se použije nastavení ID volajícího primárního čísla služby Webex Calling.

Než začnete

Dosažitelnost na jednom čísle musí být nastavena pro umístění uživatele.

1

Přihlaste se do prostředí Control Hub a přejděte do Správa > Uživatelé.

2

Vyberte uživatele a klikněte na kartu Volání.

3

Přejděte do části Prostředí uživatelských hovorů a vyberte možnost Dosažitelnost na jednom čísle (Office Anywhere).

4

Přepínačem možnost zapněte.

5

Zadejte Jméno a Telefonní číslo, které se mají použít jako číslo dosažitelnosti na jednom čísle uživatele, a zaškrtněte políčko.

Jakmile přidáte telefonní číslo, číslo se aktivuje. Chcete-li deaktivovat, zrušte zaškrtnutí políčka vedle telefonního čísla.

6

Kliknutím na možnost Možnosti příchozího hovoru povolte pro telefonní číslo kterékoli z následujících nastavení:

  • Nepřeposílat hovory – hovory uživatele nejsou přesměrovány, i když je přesměrování hovorů povoleno.
  • Potvrzení přijetí – když někdo uživateli zavolá, zobrazí se výzva ke stisknutí klávesy před připojením. Tato možnost umožňuje volajícím vědět, že jejich hovor automaticky přechází na číslo dosažitelnosti na jednom čísle (office anywhere).

 

Můžete také přidat další osobní číslo kliknutím na možnost Přidat další osobní číslo a následným postupem.

7

Klikněte na možnost Uložit.


 

Uživatel může také nakonfigurovat a spravovat dosažitelnost na jednom čísle samostatně v uživatelském portálu. Další informace naleznete v tématu Konfigurace dosažitelnosti na jednom čísle (office anywhere). Veškeré změny těchto nastavení provedené uživatelem se projeví v uživatelském portálu i v prostředí Control Hub.

Získejte seznam svých jednotlivých čísel, na které se dostanete k telefonním číslům

1

Přihlaste se do prostředí Control Hub a přejděte do Služby > Volání > Funkce > Dosažitelnost na jednom čísle.

2

Kliknutím na tlačítko Export stáhnete soubor CSV se seznamem čísel Single Number Reach.


 
Seznam exportů můžete zúžit na umístění výběrem umístění z rozevíracího seznamu před kliknutím na tlačítko exportovat.