Уверете се, че всеки може да достигне до вас навсякъде, по всяко време, като се даде възможност за достигане на един номер. Можете да отговаряте на входящи обаждания до служебния си телефон от всеки друг телефон, като например мобилния или домашния телефон.

Преди да започнете

Решете какъв тип номер искате да използвате:

  • Външно —Идентифицира номер, който е външен за вашата организация, като например мобилния телефон или домашния ви номер.

  • URI—Идентифицира адрес, например имейл адрес или URL адрес.

1

От Cisco Webex Настройки , под Настройки на обажданията изберете Single Number Reach.

2

Включи Single Number Reach.

3

Изберете Редактиране и изберете Вида на номерата.

4

Въведете номера точно както бихте го наберели от телефона си.

5

Ако искате обажданията да позвънят на всички устройства по-дълги от по подразбиране от 20 секунди, регулирайте времето съответно.