Správa šablon plánování pro události Webex v správu webu Cisco Webex

Šablony plánování událostí Webexu můžete použít, pokud při plánování událostí často používáte stejná nastavení.

Šablony plánování událostí Webex

Šablona plánování definuje mnoho nastavení naplánované události. Pokud hostitelé často používají stejná nastavení pro své události, může správce webu tato nastavení uložit do šablony. Při plánování událostí může hostitel vybrat šablonu, aby nemusel pro každou událost nastavovat mnoho stejných možností.

Existují dva typy šablon plánování:

 • Standardní šablony plánování: K dispozici pro všechny hostitele. Služba Webex obsahuje sadu standardních šablon a správci webů mohou také zpřístupnit osobní šablony hostitelů jako standardní šablony.

 • Osobní šablony plánování: Šablona, kterou hostitel nastaví a která je k dispozici pouze pro daného hostitele. Hostitel může vytvořit osobní šablonu z plánovače událostí pomocí možnosti Uložit jako šablonu. Při ukládání šablony může hostitel také uložit šablonu jako standardní šablonu výběrem možnosti Uložit jako standardní šablonu. Šablona se pak zobrazí v seznamu standardních šablon.

  V seznamu standardních šablon pro události Webex mohou správci webu:

 • Zobrazit nebo skrýt jakoukoliv standardní šablonu, včetně šablon, které hostitelé vytvářejí a ukládají jako standardní šablonu.

 • Vytvořte libovolnou standardní šablonu jako výchozí šablonu pro události Webex.

 • Odstranit standardní šablonu z webu služby Webex.

Zobrazení nebo skrytí šablon plánování událostí Webex

  1Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na možnost konfigurace >událostí Webexu > .
  2Přejděte dolů na Standardní šablony plánování.
  3Ve sloupci Zviditelnit proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Zaškrtněte políčko a zorazte šablonu.

  • Zaškrtnutím políčka skryjte šablonu.

  4Klikněte na tlačítko Aktualizovat.

  Nastavení výchozí šablony plánování událostí Webex

   1Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na možnost konfigurace >událostí Webexu > .
   2Přejděte dolů na Standardní šablony plánování.
   3Ve sloupci Nastavit jako výchozí vyberte šablonu, ze které se má vytvořit výchozí šablona.
   4Klikněte na tlačítko Aktualizovat.

   Odstranění šablon plánování událostí Webex

    1Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na možnost konfigurace >událostí Webexu > .
    2Přejděte dolů na Standardní šablony plánování.
    3Zaškrtněte odpovídající políčka pro šablony, které chcete odstranit.
    4Klikněte na Odstranit šablony.
    Byl tento článek užitečný?