Schemaläggningsmallar för WebEx Events

En schemaläggningsmall specificerar de flesta inställningarna inför en schemalagd händelse. Om värdar ofta använder samma inställningar för sina händelser kan en webbplatsadministratör spara dessa inställningar i en mall. Vid schemaläggning av händelser kan värden välja mallen för att slippa ställa in samma alternativ för varje händelse.

Det finns två typer av schemaläggningsmallar:

  • Standardmallar för schemaläggning: Tillgängliga för alla värdar. En WebEx-tjänst inkluderar en uppsättning standardmallar, och webbplatsadministratörer kan även göra värdens personliga mallar tillgängliga som standardmallar.

  • Personliga mallar för schemaläggning: En mall som en värd skapar och som endast är tillgänglig för den värden. En värd kan skapa en personlig mall i händelseschemaläggaren genom att använda alternativet Spara som mall. Värden kan spara en mall som en standardmall genom att välja Spara som standardmall. Mallen visas då i listan över standardmallar.

    På listan över standardmallar för WebEx Events kan webbplatsadministratörer göra följande:

  • Visa eller dölja valfria standardmallar, inklusive de mallar som värdarna har skapat och sparat som standardmallar.

  • Göra valfri vanlig mall till standardmallen för WebEx Events.

  • Ta bort en standardmall från en WebEx-webbplats.

Visa eller dölj schemaläggningsmallar för Webex Events

1

Logga in på Webbplatsadministration och gå till Konfiguration > Webex Events > Alternativ.

2

Bläddra ner till Standardmallar för schemaläggning.

3

I kolumnen Visa gör du något av följande:

  • Markera rutan för att visa en mall.

  • Avmarkera rutan för att dölja en mall.

4

Klicka på Uppdatera.

Ställa in standardschemaläggningsmallen för Webex Events

1

Logga in på Webbplatsadministration och gå till Konfiguration > Webex Events > Alternativ.

2

Bläddra ner till Standardmallar för schemaläggning.

3

I kolumnen Ange som standard väljer du den mall som du vill göra till standardmall.

4

Klicka på Uppdatera.

Ta bort planeringsmallar för WebEx Händelser

1

Logga in på Webbplatsadministration och gå till Konfiguration > Webex Events > Alternativ.

2

Bläddra ner till Standardmallar för schemaläggning.

3

Markera respektive kryssrutor för de mallar som du vill ta bort.

4

Klicka på Ta bort mall(ar).