Planningssjablonen voor Webex-gebeurtenissen

Een planningssjabloon definieert een groot deel van de instellingen voor een geplande gebeurtenis. Als hosts vaak dezelfde instellingen gebruiken voor hun gebeurtenissen, kan een sitebeheerder deze instellingen opslaan in een sjabloon. Bij het plannen van een gebeurtenis kan een host de sjabloon selecteren, zodat niet telkens dezelfde opties hoeven te worden ingesteld voor gebeurtenissen.

Er zijn twee typen planningssjablonen:

  • Standaardplanningssjablonen: beschikbaar voor alle hosts. A Webex-service bevat een aantal standaardsjablonen en sitebeheerders kunnen ook persoonlijke sjablonen van hosts beschikbaar maken als standaardsjablonen.

  • Persoonlijke planningsjablonen: een sjabloon die door een host wordt ingesteld en die alleen beschikbaar is voor de desbetreffende host. Een host kan een persoonlijke sjabloon maken in de gebeurtenisplanner door gebruik te maken van de optie Opslaan als sjabloon. Wanneer de host een sjabloon opslaat, heeft deze ook de mogelijkheid om de sjabloon op te slaan als een standaardsjabloon door Opslaan als standaardsjabloon te selecteren. De sjabloon wordt vervolgens weergegeven in de lijst met standaardsjablonen.

    In de lijst met standaardsjablonen voor Webex Gebeurtenissen, kunnen sitebeheerders:

  • Elke standaardsjabloon weergeven of verbergen, inclusief de sjablonen die de host heeft gemaakt en opgeslagen als een standaardsjabloon.

  • Een standaardsjabloon naar keuze gebruiken als de standaardsjabloon voor Webex Events.

  • Een standaardsjabloon van een Webex-site verwijderen.

Planningssjablonen voor Webex-gebeurtenissen weergeven of verbergen

1

Meld u aan bij Webex-sitebeheer en ga naar Configuratie > Webex Events > Opties.

2

Scrol omlaag naar Standaard planningsjablonen.

3

Voer in de kolom Zichtbaar maken een van de volgende handelingen uit:

  • Schakel het selectievakje in om een sjabloon weer te geven.

  • Schakel het selectievakje uit om een sjabloon te verbergen.

4

Klik op Bijwerken.

De standaard planningssjabloon voor Webex-gebeurtenissen instellen

1

Meld u aan bij Webex-sitebeheer en ga naar Configuratie > Webex Events > Opties.

2

Scrol omlaag naar Standaard planningsjablonen.

3

Selecteer de sjabloon die u als standaardsjabloon wilt instellen in de kolom Instellen als standaard.

4

Klik op Bijwerken.

Planningssjablonen voor verwijderen Webex Gebeurtenissen

1

Meld u aan bij Webex-sitebeheer en ga naar Configuratie > Webex Events > Opties.

2

Scrol omlaag naar Standaard planningsjablonen.

3

Schakel de overeenkomstige selectievakjes in voor de sjablonen die u wilt verwijderen.

4

Selecteer Sjabloon/Sjablonen verwijderen.