Když je povolena funkce Cisco Proximity, videokonferenční zařízení vysílá ultrazvukové párovací zprávy. Tyto zprávy jsou přijímány blízkými zařízeními s klientem Cisco Proximity, která se pak mohou automaticky spárovat s videokonferenčním zařízením.

Společnost Cisco doporučuje nasadit aplikaci Webex pro bezdrátové sdílení, ovládání zařízení a snadné připojení ke schůzce. Ale tam, kde to není možné, poskytuje Cisco Proximity lehkou alternativu zaměřenou na zařízení bez závislosti na infrastruktuře.

Aplikaci Cisco Proximity si můžete zdarma stáhnout pro uživatele systému Windows nebo OS X zde. Další informace o používání aplikace najdete zde.

Povolení párování v cloudu a služeb Proximity

Funkce Cisco Proximity je ve výchozím nastavení povolena na zařízeních registrovaných v cloudu. Pokud ji chcete povolit pro místní registrovaná zařízení pomocí aplikace Webex Edge pro zařízení:

1

Přihlaste se k webovému rozhraní zařízení.

2

Přejděte do části Nastavení > Konfigurace.

3

Přejděte dolů a zvolte Proximity > Režim. Zkontrolujte, zda je tato možnost zapnutá.

4

Poté nastavte možnost CloudProximity > Režim na hodnotu Zapnuto.

Když je povolena blízkost, videokonferenční zařízení bude odesílat ultrazvukové párovací zprávy. Ujistěte se, že jste vybrali služby, které chcete povolit:

Uskutečňování hovorů a ovládání videokonferenčního zařízení:

  • Přejděte do Proximity > Služby > Ovládání hovoru a zvolte Povolit.

Povolení bezdrátového sdílení z klienta stolního počítače:

  • Přejděte do nabídky Proximity > Služby > Sdílení obsahu > Od klientů a vyberte možnost Povolit.