Roboti v aplikaci Webex

Roboti mohou pomoci rozšířit funkce aplikace Webex tak, aby zahrnovala aplikaci třetí strany. Roboty můžete přidat do prostorů aplikace Webex a komunikovat přímo s aplikací třetí strany z prostoru. Když přidáte robota do prostoru, můžete mu poslat zprávu nápovědy a odpověď obsahuje příkazy, které robot podporuje.

Robota můžete přidat do libovolného typu prostoru; přidejte robota do svého projektového prostoru s ostatními lidmi a komunikujte přímo s aplikací třetí strany z vašeho prostoru. Nebo můžete vytvořit prostor pouze s vámi a robotem pro interakci s aplikací třetí strany.

Centrum aplikací Webex obsahuje katalog robotů a aplikací vyvinutých společností Cisco a vývojáři třetích stran.

Přidání robota Mailchimp

Před nastavením oznámení pro účet Mailchimp musíte přidat robota Mailchimp do prostoru a propojit svůj účet. Robota Mailchimp můžete přidat do skupinového prostoru nebo můžete vytvořit přímý prostor pro robota Mailchimp.

1

Chcete-li přidat robota Mailchimp do skupinového prostoru, přejděte na Zprávy a vyberte prostor, který chcete použít pro oznámení Mailchimp.


 

Pokud chcete vytvořit přímý prostor pro robota Mailchimp, zadejte Mailchimp.bot@webex.bot do vyhledávacího panelu.

2

Zvolte Lidé, klikněte na Přidatlidi a zadejte název robota Mailchimp: Mailchimp.bot@webex.bot.

Robot vytvoří přímý prostor s uvítací zprávou.3

Klikněte na Propojit účet v uvítací zprávě.

4

Na webové stránce, která se otevře, zadejte informace o svém účtu Mailchimp a přihlaste se.

5

Na stránce Autorizovat Cisco Webex kliknutím na povolitaplikaci Webex povolte přístup k vašemu účtu Mailchimp.

Robot Mailchimp vám pošle oznámení o úspěchu v prostoru. Oznámení obsahuje také tlačítko Spravovat oznámení, které můžete použít k nastavení oznámení.
6

Pokud chcete další informace, můžete požádat robota o pomoc:

  • Ve skupinovém prostoru, který obsahuje robota, zadejte @Mailchimp nápovědu a odeslat.
  • V přímém prostoru s robotem zadejte nápovědu a odešlete.
Robot odešle zprávu se seznamem podporovaných příkazů.

Správa oznámení Mailchimp

Po přidání robota Mailchimp do prostoru a propojení účtu můžete vybrat, na které typy událostí chcete být upozorňováni. Můžete vybrat a zrušit výběr nofikací přímo v prostoru nebo můžete použít řídicí panel Mailchimp.

Ve svém účtu Mailchimp můžete dostávat oznámení o následujících událostech:

  • Kampaň odeslána – Odešle oznámení, když se změní stav odesílání kampaně.

  • Změněná e-mailová adresa – Odešle oznámení, když se změní e-mailová adresa uživatele.

  • Vyčištěný e-mail – Odešle oznámení, když se existující e-mailová adresa stane nedoručitelnou.

  • Profil aktualizován – Odešle oznámení při aktualizaci existujícího profilu uživatele.

  • Přihlášený uživatel – Odešle oznámení, když se kontakt přihlásí k odběru seznamu.

  • Uživatel odhlášen – Odešle oznámení, když se kontakt odhlásí ze seznamu.

1

Spravujte oznámení ze skupinového prostoru nebo z přímého prostoru pomocí robota Mailchimp:

  • Pokud je robot Mailchimp ve skupinovém prostoru, zadejte @Mailchimp nápovědu a odešlete zprávu.

  • Pokud je robot Mailchimp v přímém prostoru, zadejte nápovědu a odešlete zprávu.

Robot Mailchimp odešle zprávu s odkazem Spravovat oznámení.
2

Kliknutím na odkaz Spravovat oznámení otevřete seznam oznámení.3

V rozevíracím seznamu vyberte, pro který seznam Mailchimp chcete dostávat oznámení.

4

V seznamu oznámení vyberte jedno nebo více oznámení a kliknutím na tlačítko Uložit uložte nastavení.

5

Pokud chcete zobrazit nebo upravit oznámení na řídicím panelu Mailchimp, klikněte na Řídicí panel.

Řídicí panel je webový nástroj, který vám ukáže, které prostory obsahují vašeho robota Mailchimp a umožňuje vytvářet a upravovat oznámení.

Co dělat dál

Pokud potřebujete pomoc nebo máte nějaké dotazy týkající se robotů v aplikaci Webex, obraťte se na devsupport@webex.com.