Když klepnete na tyto karty, budou přesměrovány na cílovou adresu URL v rámci Jabber. Můžete přidat pouze deset vlastních karet. Pokud váš správce vytvořil deset vlastních karet, nemůžete již přidat vlastní karty. Nemůžete také odstranit vlastní karty přidané správcem. Vlastní karty nejsou podporovány nad Expressway pro mobilní a vzdálený přístup.

Můžete si vytvářet vlastní karty, které budou v hlavním okně zobrazovat obsah HTML.

1

Vyberte položky Soubor > Nový > Vlastní karta

2

V dialogovém okně Vytvořit novou vlastní kartu vyplňte následující pole:

  • Název·karty – zadejte volitelný název vlastní karty. Název se zobrazí, když najedete kurzorem na kartu.
  • Adresa URL stránky – zadejte adresu URL vlastní karty. Můžete zadat jednu z následujících možností:
    • Hostovaný obsah, například www.cisco.com

    • Místní obsah, například file://C:\workspace\page.html

3

Zvolte možnost Vytvořit.

Chcete-li odstranit vlastní karty, vyberte kartu v hlavním okně a pak vyberte položku Soubor > Odebrat vlastní kartu. Odebrat můžete pouze vlastní vytvořené karty.

Můžete si vytvářet vlastní karty, které budou v hlavním okně zobrazovat obsah HTML.

1

Vyberte položky Soubor > Nová vlastní karta.

Otevře se dialogové okno pro vytvoření nové vlastní karty.
2

Do následujících polí zadejte podrobnosti o vlastní kartě:

  • Název·karty – zadejte volitelný název vlastní karty. Název se zobrazí, když najedete kurzorem na kartu.
  • Adresa·URL·stránky – zadejte adresu URL obsahu vlastní karty.
3

Zvolte možnost Vytvořit.

Vlastní karta se přidá do hlavního okna.

1

Klepněte na svůj profilový obrázek a pak klepněte na tlačítko Nastavení > Vlastní karty.

2

Klepněte na tlačítko Přidat vlastní kartu.

3

Zadejte název stránky a adresu URL do příslušných polí.

4

Klepněte na tlačítko Přidat.


 
Pokud chcete odebrat vlastní kartu, přejděte do okna Vlastní karty , klepněte na tlačítko Upravita pak klepněte na , které se objeví vedle vlastní karty, kterou chcete odstranit, pak klepněte na tlačítko Odstranit.

1

Klepněte na Nastavení > Vlastní karta.

2

Klepněte na tlačítko Přidat vlastní kartu.

3

Zadejte název vlastní karty a adresu URL.

4

Klepněte na tlačítko Přidat.


 
Chcete-li odebrat vlastní kartu, přejděte na okno vlastní karty, klepněte na ikonu Upravit a zaškrtněte pole na kartě vlastní , kterou chcete odebrat, a pak klepněte na ikonu odpadkového koše.