Wanneer u op deze tabbladen tikt, worden ze naar de bestemmings-URL in Jabber omgeleid. Er kunnen maximaal tien aangepaste tabbladen worden toegevoegd. Als uw beheerder tien aangepaste tabbladen heeft gemaakt, kunt u geen extra aangepaste tabbladen meer toevoegen. U kunt de aangepaste tabbladen die uw beheerder heeft toegevoegd ook niet verwijderen. Aangepaste tabbladen worden niet ondersteund via Expressway voor Mobile en Remote Access.

U kunt aangepaste tabbladen maken om HTML-inhoud weer te geven in het hoofdvenster.

1

Selecteer Bestand > Nieuw > Aangepast tabblad

2

Vul de volgende velden in het dialoogvenster Nieuw aangepast tabblad maken in:

  • Tabbladnaam: voer een optionele naam voor uw aangepaste tabblad in. De naam wordt weergegeven als u met uw muisaanwijzer over het tabblad beweegt.
  • Pagina-URL: voer de URL in voor uw aangepaste tabblad. U kunt een van de volgende mogelijkheden invoeren:
    • Gehoste inhoud, bijvoorbeeld www.cisco.com

    • Lokale inhoud, bijvoorbeeld file://C:\workspace\page.html

3

Selecteer Maken.

Als u aangepaste tabbladen wilt verwijderen, selecteert u het tabblad in het hoofdvenster en selecteert u Bestand > Aangepast tabblad verwijderen. Alleen de aangepaste tabbladen die u maakt, kunt u verwijderen.

U kunt aangepaste tabbladen maken om HTML-inhoud weer te geven in het hoofdvenster.

1

Selecteer Bestand > Nieuw aangepast tabblad.

Het dialoogvenster Nieuw aangepast tabblad maken wordt geopend.
2

Voeg in de volgende velden details in voor uw aangepaste tabblad:

  • Tabbladnaam: voer een optionele naam voor uw aangepaste tabblad in. De naam wordt weergegeven als u met uw muisaanwijzer over het tabblad beweegt.
  • Pagina-URL: voer de URL in van de inhoud voor uw aangepaste tabblad.
3

Selecteer Maken.

Het aangepaste tabblad wordt aan het hoofdvenster toegevoegd.

1

Tik op uw profielfoto en tik op Instellingen > Aangepaste tabbladen.

2

Tik op Aangepast tabblad toevoegen.

3

Voer de paginanaam en de URL in de daarvoor bestemde velden in.

4

Tik op Toevoegen.


 
Als u een aangepast tabblad wilt verwijderen, gaat u naar het venster Aangepaste tabbladen, tikt u op Bewerken en vervolgens op naast het aangepaste tabblad dat u wilt verwijderen. Tik vervolgens op Verwijderen.

1

Tik op Instellingen > Aangepast tabblad.

2

Tik op Aangepast tabblad toevoegen.

3

Voer de naam en de URL van het aangepaste tabblad in.

4

Tik op Toevoegen.


 
Als u een aangepast tabblad wilt verwijderen, gaat u naar het venster met aangepaste tabbladen. Tik op het bewerkingspictogram, schakel het selectievakje in voor het aangepaste tabblad dat u wilt verwijderen en tik vervolgens op het prullenbakpictogram.