Når du trykker på disse faner, bliver de omdirigeret til destinations-URL'en i Jabber. Du kan kun tilføje ti brugertilpassede faner. Hvis administratoren har oprettet ti brugertilpassede faner, så kan du ikke tilføje yderligere brugertilpassede faner. Du kan heller ikke slette de brugertilpassede faner, din administrator har tilføjet. Brugertilpassede faner understøttes ikke over Expressway til mobil og Remote Access.

Du kan oprette brugertilpassede faner for at vise HTML-indhold i hovedvinduet.

1

Vælg Fil > Ny > Brugertilpasset fane

2

I dialogvinduet Opret ny brugertilpasset fane skal følgende felter udfyldes:

  • Fanenavn – Indtast et valgfrit navn til din brugertilpassede fane. Navnet vises, når du bevæger markøren over fanen.
  • Sides URL-adresse – Indtast URL-adressen for din brugertilpassede fane. Du kan indtaste et af følgende:
    • Hosted indhold, for eksempel www.cisco.com

    • Lokalt indhold, for eksempel file://C:\workspace\page.html

3

Vælg Opret.

For at fjerne brugertilpassede faner skal du vælge fanen i hovedvinduet og derefter vælge Fil > Fjern brugertilpasset fane. Du kan kun fjerne de brugertilpassede faner, som du opretter.

Du kan oprette brugertilpassede faner for at vise HTML-indhold i hovedvinduet.

1

Vælg Fil > Ny brugertilpasset fane.

Dialogvinduet Opret ny brugertilpasset fane åbner.
2

Tilføj detaljer for din brugertilpassede fane i følgende felter:

  • Fanenavn – Indtast et valgfrit navn til din brugertilpassede fane. Navnet vises, når du bevæger markøren over fanen.
  • Side URL-adresse – Indtast URL-adressen for din brugertilpassede fane.
3

Vælg Opret.

Den brugertilpassede fane tilføjes til hovedvinduet.

1

Tryk på dit profilbillede, og tryk derefter på Indstillinger > Brugertilpassede faner.

2

Tryk på Tilføj brugertilpasset fane.

3

Angiv sidenavnet og URL-adressen i de relevante felter.

4

Tryk på Tilføj.


 
Hvis du vil fjerne en brugerdefineret fane, skal du gå til Brugerdefinerede faner, trykke på Rediger og derefter trykke på , der vises ud for den brugerdefinerede fane, du vil slette, og derefter trykke på Slet.

1

Tryk på Indstillinger > Brugertilpasset fane.

2

Tryk på Tilføj brugertilpasset fane.

3

Angiv navnet på den brugertilpassede fane og URL-adressen.

4

Tryk på Tilføj.


 
Hvis du vil fjerne en brugerdefineret fane, skal du gå til vinduet for brugerdefineret fane, trykke på redigeringsikonet og markere afkrydsningsfeltet i forhold til den brugerdefinerede fane, du vil fjerne, og derefter trykke på papirkurvsikonet.